Společnost


KOREKTA Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#13153Nevyřízená reklamace powerbanky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2016, před 5 lety

Pavel Kohout

Znění stížnosti

Na webu www.ipokemon.cz jsem zaoupil dvě powerbanky. Vzhledem k tomu, že obě byly vadné, psal jsem email s dotazem na postup reklamace. Obdržel jsem odpověď s postupem jak a kam zaslat. Zboží jsem odeslal na uvedenou adresu (sídlo společnosti KOREKTA Group, s.r.o.). Po měsíci se balíček vrátil jako nevyzvednutý. Na další emaily již společnost nereaguje (psáno jak na kontakty ipokemon.cz, tak info@korekta.cz).


Produkt

Powerbanky - 2 ks


Požadované řešení

navrácení peněz 923 Kč.
(854 Kč powerbanky + 69 poštovné)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2016 11:54, před 5 lety

Vadnou věc je vhodné reklamovat. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Pokud bude zboží k reklamaci zasláno s využitím provozovatele poštovních služeb, platí vyvratitelná právní domněnka, že zásilka došla druhé straně třetí pracovní den po odeslání. Tento den bude považován za den, kdy byla reklamace uplatněna. Rozhodující bude prokázat, že zboží bylo k reklamaci opravdu odesláno. Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má možnost od kupní smlouvy odstoupit. Vzor pro odstoupení od smlouvy z důvodu marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace).

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2016 11:50, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost doplnit případ o své vyjádření, případně jej uzavřít.


Pavel Kohout

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.11.2016 12:57, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Po odeslání odstoupení od smlouvy byly obratem vráceny peníze.