Společnost


Profimedia.CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#1319Vymáhá vysokých částek po spotřebitelích

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 9 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2013, před 5 lety

Radim Hasalík

Znění stížnosti

Fotobanka Profimedia.cz od roku 2010 vymáhá po soukromých osobách vysoké částky za práva ke svým fotografiím. V řadě zdokumentovaných případů neměla na vymáhání právo. Místo osvěty dává firma přednost agresivnímu nátlaku na běžnou neodbornou veřejnost a koncové spotřebitele. Jedná se o částky v řádu tisíců až statisíců korun. Firma v minulosti vymáhala neoprávněně, viz http://www.lupa.cz/clanky/profimedia-po-dvou-letech-jste-pirat-mame-objektivni-dukazy-zaplatte/ a http://www.parminut.cz/profimedia-verejna-vyzva-i/ . Přestože se spotřebitelé (majitelé soukromých webů) často bránili, firma ve vymáhání pokračovala. Na základě právních výzev potom firma nebyla schopna reagovat a doložit, že má na vymáhání právo. Firma to "zkouší", soudní spory nikdy nenastávají. Společnost zneužívá nízkého právního povědomí běžných uživatelů internetu, kteří žijí v domnění, že obrázky z vyhledávačů a na jiných místech jsou volně dostupné.


Produkt

Vymáhání vysokých peněžních částek po spotřebitelích


Požadované řešení

Cílem této veřejné stížnosti je najít a oslovit další nepodnikatelské subjekty z řad českých spotřebitelů. Za pomocí sdružení dTest a projektu VaseStiznosti.cz dosáhnout změnu v postupu společnosti vůči soukromým osobám, neživnostníkům. Společnost dosud nebyla ochotna svůj přístup změnit. Hrozí reálné riziko, že spotřebitel podlehne nátlaku a zaplatí neoprávněně vysokou částku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2014 13:48, před 5 lety

Práva z fotografií je oprávněn pouze autor, jehož zmocnění by musela společnost prokázat. V případě, že by někdo zasahoval neoprávněně do autorského práva, má autor nárok na náhradu škody. Pokud není společnost schopna prokázat, kdo je autorem, případně se prokázat plnou mocí k jeho zastupování, není oprávněna takové platby vymáhat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.8.2014 13:20, před 5 lety

Společnost Profimedia.CZ a.s. byla o podané stížnosti informována. Doposud však neprojevila zájem se ke stížnosti vyjádřit, proto jsme se rozhodli případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.