Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:433
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13223Vypovězení smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 7 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2016, před 4 lety

Milan Hrdina

Znění stížnosti

Chtěl jsem poslat fax jak je uvedeno ve smlouvě ale došlo nefunguje. Nevím jak jinak firmu kontakt.


Požadované řešení

Vypovězení smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2016 10:41, před 4 lety

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy (nefunkční email, fax, nepřebírá poštu), nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen (nemohla by tedy ani vymáhat peněžité plnění).

Výpověď smlouvy by se měla řídit ustanoveními v obchodních podmínkách (http://www.jenjednanoc.cz/terms). Ustanovení § 6 odst. 3 obchodních podmínek však považujeme za nepřiměřené ujednání, které zkracuje práva spotřebitele, podle § 1815 občanského zákoníku. Takováto ujednání jsou zakázaná a nemělo by se k takovýmto ujednáním přihlížet. Jestliže § 6 odst. 3 obchodních podmínek stanovuje povinnost vypovědět smlouvu pouze prostřednictvím faxu, pak se domníváme, že jde právě o nepřiměřené ujednání. Za nepřiměřené považujeme ujednání proto, že společnost má e-mailovou adresu i poštovní doručovací adresu, které je možné podle obchodních podmínek využít pro odstoupení od smlouvy, ale ne pro výpověď smlouvy, a právě proto jej považujeme za nepřiměřené.

Doporučujeme smlouvu vypovědět prostřednictvím doporučeného dopisu s dodejkou ve lhůtě, kterou stanovují obchodní podmínky. Pokud spotřebitel výpověď smlouvy ve stanovené lhůtě zaslal prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti (zaslat na uvedený email podací lístek a kopii výpovědi). Dle § 573 občanského zákoníku platí domněnka doby dojití a má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Výpověď je účinná jejím doručením a spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení poměrné části zaplacených peněžních prostředků za dané období.

Provozovatel seznamovacího portálu nemůže záměrně nedostatečně, mylně, klamavě informovat o podmínkách poskytování služeb a možnostech ukončení smluvního vztahu. V takovém případě by mohla být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.3.2017 21:32, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.