Společnost


AVORI s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#13427Neuznaná reklamace opravy běžecké obuvi

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2016, před 4 lety

Jan Plachý

Znění stížnosti

Dne 27.2.2016 jsem zakoupil obuv Asics Gel Cumulus 16. Dne 29.10.2016 jsem obuv reklamoval (protokol 16598) svršek boty se odlepoval od podrážky na levé botě palcové strany.Jelikož se jednalo o závadu opravitelnou prodejce nechal obuv opravit. 3.11. 2016 jsem byl vyrozuměn, že je opravená obuv zaslána na moji adresu. Po obdržení jsem obuv zkontroloval. V místě opravy-lepený spoj je tvrdý. Lepidlo viditelně zasahuje do svršku obuvi. Okamžitě jsem volal na prodejnu s tím, že nejsem spokojený s opravou. 8.11.2016 jsem předložil opravenou obuv opět k reklamaci protokol 16614 - nesouhlasím s provedenou opravou. Obuv jsem zanechal k posouzení. Dle reklamačního technika nemá lepený spoj vliv na funkčnost obuvi. 15.11.2016 jsem byl emailem vyrozuměn, že oprava je provedena správně, bez vlivu na funkčnost. Posouzení dále prováděl bez moji účasti majitel prodejny a švec, který opravu provedl. Obuv si mám vyzvednout na prodejně. 25.11.2016 jsem poslal prodejci dopis kde se odkazuji na sp.zn. Cpj 40/82 nesouhlasím s opravou. Tentýž den jsem opět dostal zamítavé stanovisko ze strany prodejce. Reklamovaná obuv je stále u prodejce.


Produkt

Asics Gel Cumulus 16; produktový kód T51G 0404; vel.10,5; naběháno 150km


Požadované řešení

Očekávám vrácení celé pořizovací částky obuvi 2448,0 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2016 05:53, před 4 lety

Opravou se rozumí odstranění vady. Vada by měla být odstraněna způsobem, který odpovídá její povaze. Prodávající je dle stanoviska Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Cpj 40/82, povinen provést záruční opravu s veškerou odbornou péčí takovým způsobem, aby byla vada řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku výskytu vady ani opravy nijak znehodnocena. Není-li to možné, má spotřebitel právo na výměnu. Není-li možná ani výměna zboží, pak má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené peněžní částky za zboží.

Spotřebitel má při uznané reklamaci rovněž právo na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Pro případ zamítnutí reklamace provedené opravy prodejcem, doporučujeme si opravenou obuv vyzvednout s reklamačními protokoly a obrátit se na soudního znalce, a pokud znalec vyhotoví posudek ve prospěch spotřebitele, může se spotřebitel obrátit na prodejce s požadavkem na odstoupení od smlouvy. Prokáže-li totiž posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
30.11.2016 17:06, před 4 lety

Dobrý den pane Plachý,

děkujeme za zpětnou vazbu a dovolte mi zareagovat na Váš příspěvek. Mrzí nás, že nejste s opravou spokojen. Váš názor respektujeme, ale nesouhlasíme s tvrzeními, které jsou tam uvedeny a to, že oprava byla provedena neodborným způsobem a ne s veškerou odbornou péčí. Reklamovaná vada byla řádně a beze zbytku odstraněna a prodaná věc nebyla v důsledku opravy nijak znehodnocena. Reklamovaná vada po odstranění není viditelná a nijak nebrání užívání modelu k jeho určení.

Nepotvrdilo se ani Vaše původní domnění, které jste nám sdělil při návštěvě na prodejně a kvůli kterému jste nesouhlasil s provedenou opravou a to, že bota by měla dále tendenci rozlepovat se, nebo se lámat v místě lepení. Po důkladném opětovném přezkoumání jsme dospěli k závěru, že opravované segmenty nemají tendenci ani se dále rozlepovat ani lámat. Lepená část je dostatečně pružná a nijak nebrání běžeckému kroku a dalšímu užívání modelu.

Jako důkaz pružnosti modelu přikládám i fotodokumentaci jak v klidovém tak v ohnutém stavu. Reklamovaný segment je označen.

I přes rozdílné názory na závěr reklamačního řízení bychom Vás rádi pozvali k nám na prodejnu, celou záležitost ještě jednou probrali a pokusili se vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Přeji příjemný den.

S pozdravem

Peter Bartek
vedoucí reklamačního odděleníÚdolní 27
602 00 Brno
tel.: +420 530 317 075
mobil: +420 730 898 106
E-mail: peter@sanasport.cz
E-shop: www.sanasport.cz
S-shop: www.sanasport-brno.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2016 08:07, před 4 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vývoj případu reagovat.


Jan Plachý

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.12.2016 18:33, před 4 lety

Dobrý den pane Barteku
Děkuji za Vaši reakci. Nebudu se vyjadřovat k Vámi popsanému stavu. Jedná se o Váš názor i to jak vidíte a vnímáte provedenou opravu. Dne 8.11.2016 jsem na prodejně provedl foto opravené obuvi. Na fotce jsem prsty označil oblast opraveného lepeného spoje. Lepidlo je prosáknuté do svrchní části obuvi v celého délce opraveného lepeného spoje. Lepidlo je tvrdé. Lepený spoj není stejného charakteru jako původní lepený spoj. Dne 8.11. 2016 jste při kontrole stavu spoje obuv pomocí prstů ohyb tvaroval do nějakého tvaru. I přes Vaši snahu byl ohyb v místě lepého spoje nepřirozený o proti druhé botě. Dle mého názoru prodejce nesplnil podmínky dle stanoviska Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Cpj 40/82.
Pokud nadále budete trvat na svém stanovisku využiji možnosti předložit obuv soudnímu znalci.

Děkuji Plachý

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2016 08:06, před 4 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost.

Reakce společnosti

Publikováno
20.12.2016 14:52, před 4 lety

Dobrý den pane Plachý,

celou záležitost jsme konzultovali i se znalcem v oboru, který se přiklonil k tomu, že provedení samotné opravy a tedy i závěr reklamačního řízení byl správný a v souladu se zákonem.

Vzhledem k tomu, že si našich zákazníků vážíme, jsme se i přes tuhle skutečnost nakonec rozhodli, že Vám v tomhle případě vyjdeme vstříc a uznáme reklamaci jako oprávněnou.

Ohledně způsobu vyřízení reklamace mě můžete kontaktovat na email/telefon uvedený níže.

Přeji příjemný den.

S pozdravem

Peter Bartek
vedoucí reklamačního oddělení

Údolní 27
602 00 Brno
tel.: +420 530 317 075
mobil: +420 730 898 106
E-mail: peter@sanasport.cz
E-shop: www.sanasport.cz
S-shop: www.sanasport-brno.cz


Jan Plachý

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.1.2017 21:50, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Velice oceňuji přístup prodejce v komunikaci při řešení sporu. Děkuji Plachý