Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:63
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#13439Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.11.2016, před 4 lety

Irena Matějková

Znění stížnosti

Zakoupila jsem dva vysavače SAMSUNG .Po pěti vysátí přestal jeden z vysavačů fungovat.Nešel zapnout motor .Vyndala jsem sáček,kde bylo asi 7cm prachu.Zanesla jsem nefunkční vysavač na reklamaci.Odpověď-nesprávná údržba výrobku.Špatně instalovaný vstupní filtr .Po koupi jsem filtr nekontrolovala ani u jednoho vysavače. Vlastně mě to ani nenapadlo .Proč jeden vysavač stejné značky funguje a druhý ne ? Mohu to porovnat .


Produkt

vysavač SAMSUNG v.č. 0ARX8FFFA01446M


Požadované řešení

Prosila bych výměnu za funkční zboží nebo oprava .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2016 15:03, před 4 lety

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost informovat spotřebitelku o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití. Pokud se nejedná o zřejmou nebo obecně známou skutečnost, je prodávající povinen poskytnout tyto informace spotřebitelce srozumitelně v písemném návodu. V případě porušení výše zmíněné zákonné povinnosti může být prodávajícímu udělena pokuta za správní delikt až do výše 1 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že prodávající porušil svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více ohledně podání podnětu je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud prodávající spotřebitelku o způsobu použití věci řádně neinformoval, je odpovědný za poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného použití věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3620/2008 se za vadu na věci považuje také poškození, ke kterému došlo v souvislosti s nesplněním informační povinnosti ze strany prodávajícího dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Byla-li reklamace uplatněna v průběhu prvních šesti měsíců od zakoupení zboží, musel by prodávající v případě soudního sporu prokázat (v souladu s § 2161 odst. 2 občanského zákoníku), že věc v době převzetí vadná nebyla, a že spotřebitelku řádně informoval o vlastnostech prodávaného zboží a i o způsobu jeho použití, jakož i s následky, které mohou vzniknout v případě nesprávného používání věci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2017 22:06, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.