Společnost


MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13467Neuznaná reklamace mob. telefonu LG Leon

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 rok 2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2016, před 4 lety

Miroslav Hájek

Znění stížnosti

Mobilní telefon při se příjmu hovoru po cca 5-10 vteřinách
vypíná. Při I. reklamaci software snad přehráli, je pravda, že
l týden to pracovalo. Po týdnu ta samá závada. Při II. reklamaci
nic nezjištěno, takže telefon máme a opět nepřijímáme vyskakující
hovory. Nevíme co dál. A to vždy je v každé reklamaci měsíc.

l. reklamace 25.7. 2016
2. reklamace 11.10.2016


Produkt

Mob. tel. LG LEON H320, v.č. 503CQJZ024844 , zakoupen 24.5.2015,


Požadované řešení

Řádná oprava se nepovedla, takže výměna telefonu nebo
vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2016 11:51, před 4 lety

Pokud bylo rozhodnuto prodávajícím o reklamaci jako o neoprávněné (vada se neprojevila), ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Pokud zákazník zboží kupoval jako FO, nebo na IČ, ale může dokázat, že ho používá pouze pro soukromé účely, tak se reklamace bude řídit zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud je však zboží koupeno na IČ a užíváno k podnikatelské činnosti, tak nelze aplikovat režim ochrany spotřebitele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 14:02, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.