Společnost


JETSILE CAPITAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:95
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13468Reklamace Swivel Sweeper

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2016, před 6 lety

Alena Tomanová

Znění stížnosti

Přestal fungovat Swivel Sweeper Max zasláno 6.6.2016 k reklamaci, dodnes žádná odpověď, převzali zboží až na opakované doručení. Byl to padělek


Produkt

Swivel Sweeper MAX


Požadované řešení

Vrátit částku 580 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2016 22:31, před 6 lety

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitelka požadovat nápravu v podobě opravy věci. Není-li to možné, má spotřebitelka možnost požadovat dodání nové věci a není-li ani to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka požadovat přiměřenou slevu.

Vadnou věc je vhodné reklamovat. Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání (adresa sídla společnosti JETSILE CAPITAL s.r.o.: Botanická 606/24, Veveří, 602 00 Brno). Pokud bude zboží k reklamaci zasláno s využitím provozovatele poštovních služeb, platí vyvratitelná právní domněnka, že zásilka došla druhé straně třetí pracovní den po odeslání. Tento den bude považován za den, kdy byla reklamace uplatněna. Rozhodující bude prokázat, že zboží bylo k reklamaci opravdu odesláno. Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitelka má možnost od kupní smlouvy odstoupit. Obecný vzor pro uplatnění reklamace je možné vyhledat na webových stránkách www.dtest.cz/clanek-3275/reklamace-vyrobku.

Pokud společnost nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který ji může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Byl-li zaslán padělek, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a spotřebitelka má právo od smlouvy odstoupit podle § 2002 občanského zákoníku. Spotřebitelka však musí prokázat, že se skutečně jedná o zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nabízení nebo prodej výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví se považuje za klamavou obchodní praktiku. Dozor v této oblasti vykonává Česká obchodní inspekce a celní správa, které spotřebitelka může podat podnět.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.3.2017 22:03, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.