Společnost


EROXION s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#13504Záruční oprava Parní mop H2O X5 - nepřevzetí zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 17 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.12.2016, před 4 lety

Alenka Bittnerová

Znění stížnosti

Dne 18.5.2015 jsem zakoupila Parní mop H2O X5 na dobírku.Faktura č.035330. Kč včetně dobírky je 1.338.-
Na faktuře je uvedena adresa pro reklamace: Aurocor.cz,Československého exilu 1888/4 Praha - Modřany 143 00.
Nyní se mě stala na uvedeném výrobku porucha,tak jsem vurobek zaslala na uvedenou adrasu.Pošta mě upozornila emailem,že balík je nedoručen a bude uschován na poště do 2.12.2016 a pokud ho nikdo nevyzvedne,bude vrácen zpět na moji adresu.Bittnerová Alenka Tyršova 644,691 23 Pohořelice.
Balík jsem posílala 21.11.2016 pod.č.DR0232810835X 110.-Kč.
Začala jsem pátrat na internetu a zjistila jsem stížnosti na tuto firmu a je taky možné,že firma již neexistuje.


Produkt

Parní mop H2o X5 /


Požadované řešení

záruční opravu-pokud nejde opravit,tak výměnu.
Pokud to zboží není na skladě,tak vrácení částky 1.338.- Kč.
Zkoušela jsem telef. Č.,které je uvedené na faktuře 777006227 a je nedostupné.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.12.2016 10:52, před 4 lety

Vadnou věc je vhodné reklamovat. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle (EROXION s.r.o., Za zámečkem 745/17, 158 00, Praha - Jinonice). Pokud bude zboží k reklamaci zasláno s využitím provozovatele poštovních služeb, platí vyvratitelná právní domněnka, že zásilka došla druhé straně třetí pracovní den po odeslání. Tento den bude považován za den, kdy byla reklamace uplatněna. Rozhodující bude prokázat, že zboží bylo k reklamaci opravdu odesláno. Prodávající má na vyřízení reklamace 30 dnů. Pokud tedy spotřebitelka zaslala zboží doporučeně a s dodejkou, resp. má prokázáno, že k převzetí opravdu nedošlo, na základě judikatury je dovozováno, že reklamační lhůta běží od doby, kdy bylo vyrozumění o zásilce doručeno adresátovi do schránky.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má možnost od kupní smlouvy odstoupit. Vzor pro odstoupení od smlouvy z důvodu marného uplynutí lhůty k vyřízení reklamace je možné vyhledat na následující webové adrese www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace).

Pokud podnikatel nevyřídí reklamaci v zákonem stanovené lhůtě 30 dní ode dne uplatnění, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.5.2017 16:57, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.