Společnost


Balamia s.r.o. "v likvidaci"

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#1353Oblbování důchodců

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 měsíců 27 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.11.2013, před 7 lety

Michal Semerák

Znění stížnosti

Dobrý den,
myslíte, že by bylo možné prozkoumat okolnosti této společnost ve spojení s nabídkou produktů ze stránek http://www.e-rehabilitace.cz/ ? Nabízené produkty (masážní přístroje) jsou nabízeny běžným podezřelým způsobem. Mladá slečna resp. její partner mají svůj malý plácek v obchodě Tesco v AFI Palace Pardubice. Zde si jako vždy odchytávají důchodce. Párkrát jsem je pozoroval a poslouchal a zaslechl běžné fráze " ...že je to pro zdraví", ".... můžeme to dát na splátky". Jednu starou paní (tak 75) tak včera lámali skoro 3/4 hodiny (naštěstí odolala). Většinou to probíhá tak, že nastoupí ta mladá slečna, která začne nahlodávat a když se senior příčí tak se do toho vloží ten její přítel. Měl jsem občas i pocit, že kdyby se jim jedna paní tuhle neupsala, tak by ji ani nepomohli z toho křesla, ze kterého by sama těžko vstala.

Zaštiťují se nějakým panem doktorem Ritterem, na nějž jsem zjistil i řadu nepěkných referencí.


Produkt

Převážně se jedná o tento model: http://www.e-rehabilitace.cz/?page=ws1


Požadované řešení

Nepředpokládám, že tento problém bude vyřešen, protože to je prostě prodej a hold funguje to "umění prodat" (čtěte oblbnout). Jen dávám vědět o dalším "šmejdoj", pokud už si ho v databázi nevedete.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2013 16:03, před 7 lety

I přes to, že tato stížnost nesměřuje ke konkrétnímu řešení, děkujeme za poskytnutí informací týkajících se konání předváděcích akcí.
V případě uzavření kupní smlouvy na předváděcí akci doplňujeme, že lze bez důvodu a bez sankce odstoupit do 14 dnů od podpisu smlouvy dle § 57 občanského zákoníku. Odstoupení je nutné zaslat písemně a je vhodné jej zaslat doporučeně nebo s dodejkou, aby bylo jeho doručení prokazatelné.
K platnosti odstoupení není nutné vrátit zboží. Zároveň případný argument, že smlouva byla uzavřena na základě § 34 občanského zákoníku, tudíž nelze odstoupit, je nesmyslný, protože příslušné ustanovení zákona pouze obecně vymezuje právní úkony.
V případě, že je ke kupní smlouvě sjednán vázaný spotřebitelský úvěr, je nutné zaslat úvěrové společnosti oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, protože dle § 14 zákona o spotřebitelském úvěru, zaniká tento úvěr platným odstoupením.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.9.2014 14:37, před 6 lety

Společnost Balamia s.r.o. byla zrušena a nyní probíhá její likvidace. Stížnost jsme nuceni z tohoto důvodu uzavřít. Spotřebitelé by nyní měli uplatnit svou pohledávku u likvidátora, který je zapsán v obchodním rejstříku. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Likvidátor má povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Dle nám dostupných informací tato povinnost splněna nebyla. Nicméně spotřebitelé mohou pohledávku uplatnit až do zániku společnosti, tj. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor, který porušuje své povinnosti, může být odvolán soudem na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem.