Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

33%
67%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#13610Likvidace pojistné události

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.12.2016, před 4 lety

Jakub Marušák

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 5.8.2016 došlo na mém vozidle k poškození čelního skla důsledkem odlétnutí kamínku od kola řidiče nákladního vozidla, druhý den po nehodě byl sepsán záznam o dopravní nehodě přímo na dispečingu firmy řidiče kamionu, protože řidič odmítl cokoliv podepisovat i komunikovat.

Následně jsem tedy uplatnoval škodu u České pojištovny která by měla hradit škodu z povinného ručení firmy. Případ byl u ČP zaregistrován, technik po několika dnech přijel auto nafotit, a přebral všechny potřebné dokumenty. Nechal jsem si tedy čelní sklo v servise vyměnit a fakturu zaslal také na pojištovnu. Tudíž měla veškeré potřebné dokumenty, protistrana udělala to samé.

Pojištovna poté připad začlala řešit a po třech měsících jsem se dozvěděl že se stále nemohou spojit s řidičem nákladního vozidla a tudíž se celý případ stále vleče.

Má pojištovna zákonnou lhůtu na vyřízení likvidace?


Požadované řešení

proplacení nákladů na výměnu čelního skla


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2016 11:57, před 4 lety

Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost prokazatelně oznámena. Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do 3 měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění. To neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Reakce společnosti

Publikováno
14.12.2016 14:03, před 4 lety

Vážený pane Marušáku,

děkujeme za Váš podnět, na základě kterého jsme přistoupili k prošetření celé záležitosti.

S ohledem na ochranu osobních údajů a dále na povinnost mlčenlivosti, která je nám zákonem o pojišťovnictví uložena, Vám bude v co nejkratším možném termínu zasláno vyjádření na Vaše kontaktní údaje.

S pozdravem

Tým klientské spokojenosti
Česká pojišťovna a.s.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy stiznosti@ceskapojistovna.cz Rovněž nás můžete písemně kontaktovat na naší korespondenční adrese Česká pojišťovna a.s., Tým klientské spokojenosti, P.O.Box 305, 659 05 Brno.


Jakub Marušák

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.12.2016 10:25, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za pomoc, na základě této stížnosti se ČP aktivněji snažila kontaktovat řidiče nákladního vozidla, a podařilo se událost uzavřít.