Společnost


ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD

Počet nahlášených stížností:73
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

46%
54%
Toto skore je založeno na 26 stížnostech.

#13631NEOBJEDNANÉ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM,ALE PODVODNĚ VYTVOŘENÁ OBJEDNÁVKA SPOLEČNOSTÍ ČMO

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
07.12.2016, před 6 lety

Marek Slovák

Znění stížnosti

Nikdy jsem žádné zboží na prodejně,nebo e.shopu Český Mincovní Obchod Plovární 82/3 Plzeň Jižní Předměstí 30100,nebo taky TCS Taurus Service ičo 28024133 neobjednal a ani jsem nevěděl,že společnost je!
Vše jsem řešil vrácením zboží a u Notáře sepsáním Čestného Prohlášení,že jsem nic neobjednal,ale společnost vše ignoruje a chce stále zaplatit!


Produkt

NIkdy jsem nic neobjednal a jedná se o nějaké mince,které MĚ NEZAJÍMAJÍ A SPOLEČNOST ČMO JE POSLALA NA ZÁKLADĚ PODVODNÉ OBJEDNÁVKY UDAJNĚ DLE FAKTURY .č.0000001 a zákazníckého čísla 001411934 Svatováclavská koruna a Korunovací kříž


Požadované řešení

Aby společnost ČESKÝ MINCOVNÍ OBCHOD přestala zneužívat mé osobní data,dále přestala obtežovat, posílat faktury a nabídky, o které nemám zájem a nikdy jsem neměl!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2016 05:26, před 6 lety

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani ji o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Spotřebitel by si mohl vyžádat od Českého mincovního obchodu kopii smlouvy. Podle § 1822 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má podnikatel povinnost vydat spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Pokud tak neučinil, je možné trvat na jeho vydání (např. telefonního záznamu o uzavření smlouvy).

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, má spotřebitel právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od každé jednotlivé zásilky ve 14 ti denní lhůtě. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách.

V případě podezření na klamavé obchodní praktiky (agresivní obchodní praktiky) lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Spotřebitel by mohl rovněž písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitelky nakládat s jejími osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3455/zadost-o-odstraneni-osobnich-udaju-z-databaze.

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2016 13:05, před 6 lety

Vážený pane Slováku,

chceme Vás z naší strany upozornit, že ze zásady nezasíláme zásilku, která nebyla objednána, nýbrž jen objednávku uskutečněnou.

Zboží bylo odesláno na základě písemné objednávky, která je u nás archivována.

Z objednávky není zřejmé, že Vašim jménem si někdo jiný chtěl objednat zboží. Obsahuje všechny náležité údaje.

Zásadně odmítáme tvrzení, že objednávky jsou podvodně šířeny/manipulovány firmou ČMO. Toto stanovisko jsme ochotni bránit právní cestou.

Vaše zpětná zásilka byla registrována. Tímto je upomínka neplatná.

Stav účtu je kdnešnímu dni vyrovnán.

Jak je z Vaší stížnosti zřejmé, došlo k protnutí naší písemné upomínky ze dne 28.11.2016 a Vašeho vyjádření psaného 29.11.2016.

Vaše adresa byla zablokována pro komerční účely.
Chceme Vás ale upozornit, že některé akční nabídky jsou už 6-8 týdnů v předstihu plánovány, a proto může dojít k protnutí.

Vymazání Vaší adresy však není možné, neboť jsme ze zákona povinni při elektronickém zpracování dat uchovávat dokumentaci objednávek a účtování.
Kromě toho v případě vymazání Vašich údajů (jméno, adresa) nemůžeme zaručit, že by Vám do budoucna nebyly zasílány další nabídky. Jen díky zmíněné poznámce o zrušení lze Vašemu přání vyhovět.

Vaše emailová adresa nám není známa.

Doufáme, že tímto vyjádřením jsme Vám mohli být nápomocni.

S pozdravem

Reklamační oddělení ČMO

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.12.2016 19:37, před 6 lety


Marek Slovák

Nikdy jsem nic neobjednal a nikdo jiný ani nemohl,protože moje adresa je úplně jina a každý,kdo zná mě by poslal po konzultaci se mnou na moji adresu a každý by věděl i směrovací číslo kam poslat a můj email a telefon a neposlal by na prázdný dům,kde nikdo nebydlí několik let a každý tohle ví!!!Jen ČMO NEVEDĚL,PROTO ODESLALA NA ADRESU REGISTRU ŽIVNOSTNÍKŮ, KTEROU JSEM MĚL REGISTROVANOU V ROCE 1998 A TÍM POCHYBYLA A VYTVVOŘILA OBJEDNÁVKU!Takže žádná objednávka neexistuje OD ŽÁDNÉHO ZNÁMÉHO a dle § 1822 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má podnikatel povinnost vydat spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.
Nedávno bylo i v Tv,jak obchodníci zneužívají obchodní rejstřík a posílají lidem neobjednané zboží!I na internetu je spousta případů,JAK JSEM SI OVĚŘIL!
Dále,balík jsem odeslal zpět 29.11.2016 a Vaše reakce byla dne 30.11.2016 dle data na upomínce a vrácení balíku DLE PŘEDÁNÍ POŠTY taktéž 30.11.2016 a ne 28.11.2016!K datu 28.11.2016 jste napsal,že vrácení bylo možné do 28.11.2016,protože bylo dle vrácení balíku jasné,že jsem odeslal zpět 29.11.2016!Takže ihned po vrácení balíku a data odeslání 29.11.2016 jste napsal vrácení jen do 28.11.2016!A požadoval jste 1374kč a 130kč za upomínku!
K ZÁKAZU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dostáváte nabídky, které vás nezajímají? Kontaktoval vás někdo a vy chcete mít klid? S tímto vzorem se můžete nechat vyřadit z databáze daného subjektu.

Vzor lze využít v situaci, kdy člověk zjistí, že někdo zpracovává neoprávněně nebo i oprávněně ale proti jeho vůli jeho osobní údaje.

Zpracovávání osobních údajů v různých databázích je dnes běžnou součástí života. Někdy jsou osobní údaje osob zpracovávány přímo na základě zákona (např. evidence obyvatel, katastr nemovitostí, poskytování většiny bankovních služeb).

V některých případech ovšem může každý ovlivnit, jestli budou jeho osobní údaje zpracovávány nebo ne. Jedná se zejména o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v různých marketingových databázích především za účelem nabízení výrobků a služeb. Nejčastějším takovým zpracováním jsou případy, kdy byly osobní údaje získány z veřejného seznamu (např. z telefonního seznamu, z katastru nemovitostí) nebo v souvislosti s činností daného obchodníka – správce osobních údajů (např. spotřebitel si u něj již něco kupoval a sdělil mu při té příležitosti osobní údaje).

Takové zpracování osobních údajů je obvykle v souladu se zákonem, ale pokud vysloví spotřebitel svůj nesouhlas, pak musí dotyčný obchodník jeho osobní údaje z databáze odstranit (viz § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů). Pokud by tak neučinil, jednalo by se o porušení zákona a spotřebitel by se mohl obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů je nutné vyslovit dle zákona písemně. To se může stát buď dopisem (doporučeným) nebo i e-mailovou zprávou na adresu toho, kdo databázi vede.
A TO IHNED UDĚLÁM A PODÁM NESOUHLAS S DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ!A DOPORUČENÝM DOPISEM,ABY NEMĚLA SPOLEČNOST DALŠÍ KONTAKT A JÁ MĚL DOKLAD V RUCE

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2016 22:41, před 6 lety

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2016 08:41, před 6 lety

Váženy pane Slováku,

znovu upozorňuje na naše vyjádření ze dne 9.12.2016.

Stav účtu je vyrovnán. Vaše adresa byla zablokována pro komerční účely naší společnosti.

S pozdravem

Reklamační oddělení ČMO

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.12.2016 12:41, před 6 lety


Marek Slovák

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za rychlé vyřešení a pomoc dTestu.Problém vyřešen k mé spokojenosti,upomínka neplatná,stav nějakého účtu vyrovnaný a ukončení zasílání reklamních nabídek a smazání osobních údajů.