Společnost


ON-LINE OBCHODY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13632Nevrácení přeplatku uznané reklamace 5 tis. Kč v zákonné lhůtě

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.12.2016, před rokem

Jana Válková

Znění stížnosti

Dne 25.7.2016 jsme v kamenné prodejně v Praze Karlovarská 660 objednali a zaplatili celou částku za luxusní koberec objednaný na míru, s tím že koberec má být dodán do 6 týdnů s maximální odchylkou +- 1 procento od požadovaného rozměru.

Předem jsem si ještě volala a zjišťovala zda termín opravdu souhlasí, týden předem jsme proto začali s opravou zdí, výměnou topení, malováním a dalšími potřebnými pracemi, tak aby práce na sebe navazovali a obývák byl brzo dokončen. Tento termín mi ale po začátku prací byl několikrát prodloužen, takže koberec nakonec dorazil se zpožděním 3 týdnů a 2 dnů navíc. Takže z avizovaných 6 týdnů nakonec bylo 9 týdnů a 2 dny. (A to na internetu na svých stránkách píšou dokonce dostupnost do 3 týdnů). Při neustálém urgování dodání koberce mi byla několikrát slíbena finanční kompenzace, kterou jsem do dnes také neobdržela. Taktéž mi bylo slíbeno že koberec bude odeslán ihned druhý den po dodání z Belgie, potom jsem zjistila že koberec ležel minimálně 11 dní na prodejně a že mi ho tedy pošlou, jestli se jim tedy vejde na auto.

Doma, po rozbalení koberce jsme dále zjistili, že místo šíře 5m máme koberec jen 4,93 m, což při 5m místnosti byl docela veliký problém.
Odchylka tedy byla 1,6 procenta. Skoro dalších 5 dní jsme měli koberec doma a čekalo se na vyjádření výrobce. Nakonec jsme se s majitelem panem Tinschlem dohodli, že to bere na sebe, koberec máme položit a bude se to řešit formou kompenzace. Takže místo 1 kusu koberce máme koberec z 5 dílů. Výrobce nakonec slevu uznal. Po složitém urgování po překročení 30 denní lhůty na reklamaci a dlouhé čekání mi prodejna zaslala Opravný daňový doklad na 5 000 Kč, s textem, že věří že poukázáním platby na náš účet bude reklamace vyřízena.

Platba v domluvené splatnosti nedorazila. Psala jsem tedy Výzvu k vydání přeplatku, platba ani v této domluvené splatnosti 7 dnů nedorazila. Včera 7.12.16 jsem tedy odeslala doporučeným dopisem Předžalobní výzvu. A opět budu čekat. Komunikace s obchodem je velice obtížná, bez mých neustálých urgencí jak telefonických tak emailových by to snad ani nikdo neřešil. Po odeslání opravného daňového dokladu z prodejny se se mnou už nikdo nespojil a ani neprojevil snahu tuto věc vyřešit.


Produkt

Koberec Satino Dolce b. 133


Požadované řešení

Vrácení přeplatku 5 tis. Kč + poštovného za 2 doporučené dopisy 2x 38 Kč


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2016 05:19, před rokem

Pokud bylo v rámci reklamačního řízení rozhodnuto podnikatelem o způsobu vyřízení reklamace poskytnutím přiměřené slevy (§ 2169 odst. 3 občanského zákoníku), řídí se čas plnění podle zákonného ustanovení § 1958 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud by spotřebitel neměl s prodávajícím sjednaný konkrétní čas plnění, může jakožto věřitel požadovat plnění ihned a prodávající jakožto dlužník je poté povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu. Je-li však čas plnění přesně ujednán nebo jinak stanoven, je dlužník (podnikatel) povinen plnit i bez vyzvání.

Pro případ nečinnosti podnikatele v souvislosti s vyplacením slevy, je možné zaslat podnikateli výzvu k plnění dlužné částky. Výzvu s uplatněním práva na vydání neoprávněně zadržované hodnoty je nutné adresovat a doručit tomu, kdo ji drží. Písemná podoba není povinná, ale pro lepší důkazní pozici ji rozhodně doporučujeme (nejlépe doporučeně s dodejkou). Výzva v tomto případě sehrává dvojí roli. Jednak plní funkci oznámení, že k obohacení na úkor jiného došlo, a dále v souladu se zákonem určí splatnost, tj. okamžik, kdy se spotřebitel může svého nároku domáhat u soudu.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, popř. odstoupení od smlouvy, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči podnikateli takové právní jednání účinné.

Pro případ, že podnikatel nevrátí spotřebiteli finanční prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nezavazuje k podání žaloby k soudu. Dlužníka jejím zasláním věřitel zároveň upozorní, že má možnost uhradit dluh bez dalších soudních nákladů.


Jana Válková

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.2.2017 12:18, před rokem

Co se týká té reklamace, tak jsem se rozhodla panu Tinschlovi z koberců KK ještě jednu šanci a tak jsem mu naposledy 30.1.2017 15:17 zavolala. Řekl mi že měl celou věc již za vyřešenou a že peníze po nějakém z mých dvou dopisů určitě posílali. Oznámila jsem mu že nám na účet nic nedorazilo.

Pak ihned ukončil hovor s tím že to hned prověří a už se neozval. Druhý den jsem mu tedy v 16:15 psala sms s dotazem co zjistil, opět žádná zpráva. V 18:50 jsem se snažila mu zavolat a vytípl mi telefon, pak poslal zprávu že do 30 min zavolá. Ve 20:00 jsem mu tedy opět zavolala já a slyšela jsem obvyklé výmluvy že se jim několikrát za tu dobu měnilo vedení, že předtím ani nevěděli z jakého účtu je k nám posílali, bylo složité to dohledat a že peníze kdysi poslali ale vrátili se jim zpět, protože někdo kdysi odeslal špatný hromadný příkaz... a že mi je ihned pošlou přes Fio banku a budu je mít do 2 dnů na účtu tedy asi nejpozději do čtvrtka 2.2.2017.

Peníze v tom týdnu co měli dorazit nedorazili. V pondělí jsem se šla podívat na výpis z účtu a zjistila jsem že bylo na účet pokladnou vloženo 5.000 Kč (v dopisech jsem je žádala i o proplacení poštovného za 2 dopisy dohromady 78 Kč, ty vem ale čert)

Tímto se tedy naše věc od doby 24.9.2016 kdy jsem posílala na koberce KK první email s reklamací konečně 6.2.2017 vyřešilo.

Komunikace s obchodem je tedy velice zvláštní a nebýt mých neustálých urgencí jak telefonických, emailových a přes dopisy, tak nikdo by nic neřešil. Je to škoda, obchod na Praze 6 je velice krásný s velikým výběrem zboží, po této zkušenosti, ale už vím že tam nikdy nakupovat nebudu. Za ty nervy mi to opravdu nestojí.

Chci popřát silné nervy všem co jsou na tom podobně jako jsme byli my a vzkázat Vám, nevzdávejte se a mějte sílu dostat zpět co vám náleží.

Moc děkuji D testu za rady a za pomoc