Společnost


Tchibo Praha, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#13699Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 20 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.12.2016, před 5 lety

Martin Mauer

Znění stížnosti

Smanželkou jsme reklamovali tři dětské mikiny (fleecové bundy). U všech se objevila ta samá vada, tj. rozbitý jezdec u zipu, příp. rozbitý zip. Zboží bylo nakoupeno dne 25.2. 2015, 20.5.2015, 31.12. 2014, rekalmovali jsme je dne 11.11. 2015. Bundy jsou až na rozbitý zip v naprostém pořádku, nejeví známky opotřebení. Ač nám Sdružení ochrany spotřebitelů radilo zboží reklamovat, neboť bez funkčního zipu je zboží nepoužitelné, reklamace nebyla uznána. Jedná se o zboží na dvouleté a tříleté dítě. Zipy jim zapínáme především my (rodiče). Navíc zipy bund jiných firem nevykazují takové vady a naše děti je nosí stejně často jako oblečení jiné.


Produkt

číslo zákazníka: 2001752429 a č.výrobku: 306201; 306296; 306293


Požadované řešení

Se zbožím jsme až na zmíněnou vadu spokojeni. Bude-li vada odstraněna opravou (třeba pouze výměnou zipu, případně výměnou jezdce zipu), je to řešení dle našeho názoru naprosto dostačující. Pokud opravy produktů společnost Tchibo neprovádí, požadujeme vrácení peněz, případně výměnu výrobku za jiný ve stejné hodnotě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2016 04:58, před 5 lety

Prodávající se při prodeji zboží zavazuje k tomu, že věc má při převzetí vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat. Není-li tomu tak, je věc vadná a spotřebitel může žádat nápravu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Bude tedy záležet na povaze vady (zda se jedná o skrytou vadu nebo o mechanické poškození věci).

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel by v případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože její reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud však bylo zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Reakce společnosti

Publikováno
14.12.2016 11:20, před 5 lety

Vážený pane Mauere,
dovolte, abych se vyjádřila k zamítnuté reklamaci. Pokud jsem porozuměla správně, reklamaci vyhodnocovala naše kolegyně v kamenném obchodě Tchibo. Je-li tomu tak, musím uvést, že naši prodejci jsou specialisté na naše zboží a mají o něm dlouholeté znalosti. Jsou tak plně kvalifikovaní a oprávněni rozhodovat o reklamacích oblečení (např. v případě elektroniky používáme odborné servisy). Výše zmíněné zboží bylo tedy odborně posouzeno a reklamace byla vyřízena včas v zákonné lhůtě.
Z dat nákupu zboží vyplývá, že mikiny byly používány více než šest měsíců, během kterých by se projevily vady z výroby, prakticky se jedná o užívání po dobu téměř dvou let. Proto jsme reklamaci vyhodnotili jako neopodstatněnou z důvodu opotřebení běžným užitím. Chápu, že nesouhlasíte s naším rozhodnutím o zamítnutí reklamace, nicméně to je z naší strany bohužel konečné. V tuto chvíli máte možnost obrátit se na soudního znalce, který nezávisle posoudí daný případ. Jsme samozřejmě připraveni vzít v potaz vyjádření nezávislého znalce v oboru.
Děkuji za pochopení.
Eva Kotýnková
Corporate Communications Manager

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2017 22:35, před 5 lety

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Martin Mauer

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.1.2017 23:06, před 5 lety

Ano, prodavačky v Tchibu mají dlouholeté zkušenosti se sbožím podobného typu. Máme tři děti. Taktéž máme podobné (tedy dlouholeté) zkušenosti s dětským zbožím. Oblečení jiných značek vydrží jednoznačně déle než výše zmíněné. Mikiny něměly naše děti na sobě tolikrát, aby jevily (a viditelně nejeví) známky opotřebení, ačkoliv jsou starší šesti měsíců. Je hezké, že nám Tchibo doporučuje obrátit se na soudního znalce. Soudní znalec však v tomto případě bude nákladnější než samotné zboží. A pokud si člověk domyslí, že posudek našeho znalce může být rozporován soudním znalcem společnosti Tchibo, jsme opět na začátku, kdy zde máme názor proti názoru. Na soudní spor kvůli třem dětským mikinám průměrný Čech nemá finanční prostředky. A na to někteří spoléhají, že? Zřejmě bychom měli věc uzavřít známým: Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 19:49, před 4 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.