Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#13737Neuznaná plná výše pojistného plnění

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 19 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
13.12.2016, před 6 lety

Tomáš Dýčka

Znění stížnosti

U vozu Škoda Octavia (TSI) došlo k úplnému překousání - zničení 2/4 zapalovacích kabelů zvířetem. K poškození došlo v noci při sněžení na parkovišti bez osvětlení. Domníval jsem se, že došlo pouze k ucpání přívodu paliva a pokoušel se takto poškozený vůz nešetrně nastartovat, což se mi i na krátkou dobu podařilo.
Následně došlo k přeskočení rozvodového řetězu.
Nejprve jsem svépomocí vyměnil poškozené kabely (cena 906 Kč, následně jsem ale zjistil, že automobil je nefunkční a nechal jej odtáhnout a opravit v autorizovaném servisu (faktura č. 1601266: 11.209 Kč).
Pojišťovna proplatila pouze 906 Kč (cena rozvodových kabelů).

Vyjádření pojišťovny:
chtěli bychom Vám oznámit, že k úhradě škodní události z havarijního pojištění číslo 2016031234 byla na doložený
bankovní účet poukázána částka pojistného plnění ve výši 906.00 Kč vč. DPH.
Do výše pojistného plnění nebyla zahrnuta faktura č. 1601266 za výměnu rozvodů. Toto nesouvisí s předmětem
pojištění.


Produkt

pojistná smlouva č. 727771122


Požadované řešení

Proplacení škodné události v plné výší


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2016 10:29, před 6 lety

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány.

Pokud je právo na pojistné plnění částečně zamítnuto, může spotřebitel požádat o zdůvodnění tohoto zamítnutí. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem společnosti, je vhodné zaslat jí stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nepodaří-li se spor urovnat smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 14:37, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.