Společnost


KOREKTA Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#13745Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 měsíců 19 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
13.12.2016, před 4 lety

Alan Hájek

Znění stížnosti

U eshopu www.ipokemon.cz jsem 18.9. 2016 objednal zboží v hodnotě 1510,- Kč, po měsíci jsem začal urgovat; s eshopem není možné komunikovat přes telefon ani osobně, jen přes webový formulář, napoprvé odpověděli, že zboží již expedují, posléze se zcela odmlčeli, na následné urgence nereagují.


Požadované řešení

Řešení spatřuji v tom upozornit na zcela nepřijatelné jednání eshopu, aby si jiní lidé nenaběhli. Lidi, kteří si na jejich postup stěžují např. na facebooku, okamžitě mažou, blokují jim přístup do skupiny pokemon cz apod.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2016 08:09, před 4 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitel, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá.

Bylo by možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2016 11:46, před 4 lety

Od společnosti jsme obdrželi následující vyjádření:

"Žádáme o doložení, že domnělý zákazník uhradil jakoukoliv sumu. ipokemon.cz"

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Alan Hájek

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.12.2016 22:14, před 4 lety

Koukám, klasická vyhýbavá odpověď! Zboží jsem objednával na dobírku, doprava kurýrem. Jedná se o objednávku č.2142219. Provozovatel eshopu se snaží vyvolat dojem, že nepochybil, ale opak je pravdou. Přikládám potvrzení objednávky, aby nebylo sporu o tom, kdo uvádí fakta a kdo fabuluje.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2016 06:28, před 4 lety

Stížnost znovu přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitele reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 20:10, před 3 lety

Společnost již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.