Společnost


Božislav Řezníček
chovatelské potřeby

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#13755Nemocné morče zakoupené ve Zverimexu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.12.2016, před 3 lety

Dita Maňoušková

Znění stížnosti

Dne 27.9.2016 jsme zakoupili ve zverimexu morče. O podmínkách reklamace zvířete jsme při koupi nebyli informováni. Nákup morčete byl pro nás plánovaný čin–doma mělo morče nachystanou klícku, seno, na jídlo dostalo směs zrnin pro morčata, kousek jablíčka a mrkvičku.
Morče se v kleci neprojevovalo, odpočívalo. Pokud nějaké zrníčko nebo stéblo sena ubylo, bylo toho minimum. Jablka a mrkve neochutnalo.
Z chování jsme byli rozpačití, říkali jsme si, že morče je v novém prostředí, je potřeba času na aklimatizaci, teskní - ve zverimexu jich bylo dohromady 4, nyní je sám..
4tý den (sobota) od prodeje jsem byla nucena navštívit nejbližší vet, ordinaci, kde paní veterinářka morče zvážila(250g)a prohlédla – sdělila mi, že morče umírá.Informovala mne, že u zvířat platí 6ti týdenní záruční doba. Morčeti poskytla ošetření s mým souhlasem – dohodly jsme se, že „to“ zkusíme a uvidíme, nicméně obě dvě jsme se shodly, že zverimex by takto nepostupoval, morče by uhynulo.
Protože k Matýskovi (tak jsme jej pojmenovali) jsme již měli určitý vztah a byl „náš“, bylo pro mne a pro 6ti letou dceru zcela nepřípustné jej jít do zverimexu vyměnit nebo vrátit jako nějaký hadřík textilu. Paní doktorka mu tedy poskytla první pomoc – dostal injekce, zakoupily jsme instantní kaši pro hlodavce a opouštěly ordinaci se slovy, že na kontrolu máme přijít v pondělí, pokud budeme mít s čím… a pátralo by se po příčině. Morče bylo ve špatném výživovém stavu. Následně se diagnostikovaly přerostlé zuby, plíseň, všenky.
Matýska jsme ošetřovali více než měsíc dle pokynů, přežil a žije dodnes. Ale majitel zverimexu se k situaci stavěl zpočátku, že nemám na nic právo, trvala jsem ať mi toto napíše, v písemném vyjádření navrhoval najednou vrácení financi za morče, výměnu za jiné, proplacení pipety a krému na plíseň, a že další náklady jsou nad rámec reklamace - neuznal veterinární ošetření a léky od bolesti. Já mám za to, že i ošetření patří do účelně vynaložených nákladů.. On si však myslí že ne.
K dnešnímu dni byla léčba ukončena, náklady 1820kč. S prodávajícím jsme si vyměnili několik vyjádření, které mohu doložit, stejně i faktury za vet. péči. Nepřijímám jeho poslední nabídku - kupon na nákup v hodnotě 500 Kč v jeho zverimexu a vrácení 170 Kč za morče. Tato nabízená kompetence je neúmerně nižší oproti vynaloženým nákladům, nehledě co bych si za 500 Kč koupila.
Výše popsané je stručné, nepopisuje i podstatné informace o celém průběhu této záležitosti.


Produkt

morče, stáří cca 2-3 měsíce


Požadované řešení

Navrhuji proplacení veterinárních nákladů v hotovosti případně dodání konkrétních granulí pro našeho psa (dopočteno třeba hoblinami pro morče), ale v odpovídající výši mnou vynaložených nákladů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2016 15:19, před 3 lety

Podle § 494 občanského zákoníku má živé zvíře zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí, ustanovení občanského zákoníku o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.

Prodávající odpovídá spotřebitelce, že zvíře (obdobně jako jakákoliv věc) nemá při převzetí vady. Pokud zdravotní stav zvířete nesplňoval při prodeji veterinární požadavky, jedná se o vadu. Má-li zvíře vadu, může spotřebitelka žádat nápravu. V úvahu by přicházela přiměřená sleva.

Prodávající má povinnost plnit bez vad. Pokud je jeho plnění vadné, jedná se o porušení smluvní povinnosti a prodávající odpovídá za způsobenou újmu zapříčiněnou porušením smluvní povinnosti. Musela-li spotřebitelka vynaložit náklady na záchranu zvířete, může také žádat náhradu těchto nákladů. Podle § 2970 občanského zákoníku se za účelně vynaložené náklady považují i náklady, které podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného.

Reakce společnosti

Publikováno
21.12.2016 15:03, před 3 lety

Vyjádření prodejce.

Morče bylo zakoupeno v úterý 27.9.2016. V době nákupu vypadalo morče zcela standardně.
Zvířata jsou u nás kontrolována pravidelně každý den při krmení a čištění a vizuálně několikrát během dne.
Lékařkou bylo ošetřeno v sobotu 1.10 (náš obchod je v sobotu otevřen 8.00 – 12.00).
Za 4 dny bez jídla i pití u takto malého tvora dojde k prudkému zhoršení zdravotního stavu.
Vlivem snížení imunity se projevilo napadení všenkami a plíseň /toto bylo diagnostikováno jinou veterinární lékařkou při dalším vyšetření v úterý 4.10. ( byla aplikována další léčiva dle popisu zákaznice).
Při prvním osobním jednání 7.10. s paní Maňouškovou jsem ji seznámil s tím, že měla reklamaci uplatňovat u nás, není pravda, že bych tvrdil, že nemá na nic nárok. Následně v písemném vyjádření jsme reklamaci morčete uznali jako oprávněnou a nabídli vrácení peněz za morče a kompenzaci léčiv.

Naše stanovisko spočívá v tom, že zákaznice nepostupovala v souladu s platnými předpisy, kdy měla přijít s reklamací nejprve za námi na prodejnu, kde bylo morče zakoupeno. Reklamaci bychom přijali a morčeti poskytli odpovídající péči ve spolupráci s veterinární lékařkou. Tvrzení paní Maňouškové, že bychom nechali morče umřít lze považovat za urážlivý výrok.
Nechali jsme případ prozkoumat u České obchodní inspekce a v právnické kanceláři, kde nám v obou případech bylo potvrzeno, že zákaznicí nebyl dodržen reklamační postup. Z tohoto stanoviska vycházíme. Přesto ji stále nabízíme finanční náhradu.
Určitě nebylo naším záměrem prodat nemocné morče. Pouze hájíme svůj postup, který je v souladu s NOZ.
V tomto oboru podnikáme 23. rokem a nic takového se nám ještě nestalo.
Prosím tímto i o vyjádření d-testu, jak nejlépe řešit tento případ.

Božislav Řezníček
V Tišnově 21.12.2016

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2016 17:23, před 3 lety

Vzhledem k povaze zvířete, jako smysly nadaného živého tvora, je jasné, že není možné vždy požadovat, aby byla nejprve uplatněna reklamace a až následně by bylo započato s léčbou (zvláště pokud je bezprostředně ohrožen život zvířete). Pokud spotřebitelka vadu reklamovala až poté, co bylo u zvířete započato s léčebnou procedurou, nepostupovala v rozporu se zákonem, vystavuje se však nebezpečí, že náklady, které vynaložila na léčbu zvířete, nemusí být ze strany prodávajícího plně uhrazeny (pokud by byly náklady vyšší, než jaké by byly nutné vynaložit pro záchranu zvířete z pohledu rozumného chovatele). Případný spor o to, co lze považovat za oprávněně vynaložené náklady, by mohl rozhodnout jedině soud.

Stížnost nyní přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vývoj případu reagovat.


Dita Maňoušková

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.12.2016 19:15, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
majitel obchodu se rozhodl, že mi vynaložené náklady v celkové výši 1820,- uhradí.
Tato částka byla dnešním dnem připsána na bankovní účet.

Mému požadavku prodávající zcela vyhověl z důvodu dlouhotrvajícího sporu, dále z důvodu zachování svého dobréha jména a také z důvodu, že není pro něj ani pro mne případné řešení sporu soudní cestou příjemné.
Společnost d-test považuje za důvěryhodný zdroj.

Ráda bych touto cestou poděkovala nejen společnosti d-test za pomoc při řešení daného problému/sporu, ale i prodávajícímu.
Manouskova Dita