Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:84
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#13764Uznaná výpověď pojištění, ale požadovaný doplatek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.12.2016, před 7 lety

Vít Arťušenko

Znění stížnosti

Dobrý den,
u pojišťovny Allianz jsem měl sjednáno povinné ručení za osobní automobil. Výročí tohoto pojištění bylo dne 16.08.2016. Dopis z pojišťovy jsem obdržel 20.6. i kdyz v dopise je datum 9.6. Zde jsem se dopustil chyby a vypověď zaslal doporučeně až 22.07.2016. Od pojišťovny jsem neobdržel žádnou odpověď, ani potvrzení o období bez nehody, i když jsem to žádal a tak jsem považoval pojistku za ukončenou a uzavřel nové pojištění. V listopadu jsem obdržel dopis, že mám nedoplatek na pojistném, ihned jsem volal do Allianz, kde se mi omluvili a řekli, že to je jejich chyba a že je vše v pořádku. Dne 14.12.2016 jsem opět obdržel dopis s nedoplatkem, po zavolání do pojišťovny mi tentokrát bylo řečeno, že jsem výpověď zaslal pozdě a že nedoplatek musím uhradit.


Produkt

Povinné ručení na osobní automobil


Požadované řešení

Zrušit nedoplatek.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.12.2016 08:50, před 7 lety

Pokud chce spotřebitel smlouvu vypovědět, musí tak učinit nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období. U některých pojišťoven lze pojištění vypovědět k nejbližší platbě, proto na možný datum výpovědi je nejspolehlivější zeptat se u zvolené pojišťovny.

Výpověď je nutné zaslat písemně na stávající pojišťovnu. Ve výpovědi by mělo být uvedeno jméno, bydliště, číslo pojistné smlouvy na povinné ručení, datum, podpis. Obsahuje-li pojistná smlouva specifické požadavky na formu, náležitosti a způsob doručení výpovědi, je vhodné je pro usnadnění komunikace s pojistitelem dodržet.

Zároveň s ukončením smlouvy je pojišťovna povinna do 15 dnů vystavit potvrzení o době bezeškodného průběhu.

Pojistnou smlouvu tedy může spotřebitel vypovědět s odkazem na § 2805 a § 2806 občanského zákoníku ke konci pojistného období. Výpověď však musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období, jinak pojištění zanikne až ke konci následujícího pojistného období. Mimo výše uvedený případ lze smlouvu ukončit podle podmínek dohodnutých ve smlouvě anebo dohodou smluvních stran.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.2.2017 13:45, před 7 lety

Na žádost spotřebitele přeřazujeme stížnost na něj. Spotřebitel má nyní možnost případ doplnit o své vyjádření a případně jej uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.2.2017 14:24, před 7 lety


Vít Arťušenko

Hodnocení:

Komentář: Allianz pojišťovna nereagovala ani po dvou měsících.