Společnost


DIREKTO s.r.o.

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#13772Zboží zaplaceno, nedoručeno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 11 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.12.2016, před 3 lety

Eliška Jančová

Znění stížnosti

V eshopu NATURALIN.cz jsem 9.11.2016 objednala zboží a ihned převodem zaplatila ve výši 257,-Kč. Bylo mi emailem sděleno, že zboží bude, bohužel,doručeno do 3-4 týdnů. Souhlasila jsem. Jelikož nedorazilo, tak jsem 9.12. napsala dotaz, kdy mohu zboží očekávat. Odpověď žádná. 14.12.2016 jsem volala na tel. číslo, které je v kontaktech uvedeno - 810777888, ale ani ráno, dopoledne, po poledni se mi spojení nepodařilo, vždy se mi pouze ozvalo, že volané číslo je odpojené. Napsala jsem tedy opětně email s dotazem na zboží, ale odpověď žádná.
Zjistila jsem, že výše uvedený eshop provozuje tatáž osoba jako Pharmasistrips.cz a to dle jednotného názvu v obchodních podmínkách, kde je uvedena společnost DIREKT s.r.o., jehož majitelem a provozovatelem obou eshopů je pan Lukáš Krameš.


Produkt

Objednávka č. 320160012 ze dne 9.11.2016- 1xstrips Melatonin, 1x strips Multivitamín a 2xstrips Fresh


Požadované řešení

Buď okamžité doručení zboží nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2016 22:10, před 3 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou na adresu sídla společnosti (Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1). Doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více informací o podání podnětu je možné vyhledat prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.4.2017 18:26, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.