Společnost


Sahulka Martin

Počet nahlášených stížností:6
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#1378Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

8 měsíců 28 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2013, před 7 lety

Martina Vaněčková

Znění stížnosti

Zboží jsem platila předem, nic nepřišlo, prodejce nekomunikuje. Bohužel až pozdě jsem si všimla, že na prodejce je podána hromadná žaloba :(


Produkt

Kryty na telefon Samsung Galaxy S3 mini


Požadované řešení

Chtěla bych zaslat objednané zboží, nebo vrátit peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.11.2013 14:21, před 7 lety

Dlužník, kerý svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit podle § 517 odst. 1 občanského zákoníku. To znamená, že spotřebitel má právo prodejce upozornit, že nedodal zboží včas, a poskytnout prodejci přiměřenou lhůtu k dodání zboží. Pokud prodejce nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy a vyžadování navrácení zaplacené finanční částky.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.8.2014 14:06, před 7 lety

Subjekt Sahulka Martin byl o podaných stížnostech informován. Doposud však neprojevil zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.

Spotřebitelé mají nadále možnost pokračovat v řešení sporu v občanskoprávním řízení. Před samotným podáním žaloby doporučujeme zaslat subjektu předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Vhodné je také právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.