Společnost


220volt.cz s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#13784Dodávka poškozeného zboží a následné neuznání reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 6 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2016, před 6 lety

Jan Peterka

Znění stížnosti

Firma 220volt.cz s.r.o. zaslala zboží špatně zabaleno, následkem čehož bylo zboží poškozeno (balení však nikoliv). Následná reklamace byla zamítnuta a vina poškození tím přesunuta na zákazníka.


Produkt

Hard disk Seagate Archive 3.5" 8TB (ST8000AS0002)


Požadované řešení

Navrácení peněz za zaslané poškozené zboží. To jest 6990 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2016 11:05, před 6 lety

Pokud je zboží reklamováno v prvních 6 měsících od jeho převzetí, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že věc byla vadná už při koupi. V případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že věc v době převzetí vadná nebyla.

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2017 11:13, před 5 lety

Na žádost spotřebitele, byla stížnost přeřazena na spotřebitele. Spotřebitel má tak nyní možnost případ doplnit o své vyjádření.

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.1.2017 11:23, před 5 lety


Jan Peterka

Moje žádost o přeřazení souvisela pouze s dotazem, který nyní podávám.

Jak dlouho se čeká na vyjádření prodejce, než je stížnost přeřazena do stavu "mrtvý brouk"? Stížnost byla publikována již před 29 dny a do teď nebyla obdržena žádná reakce.

Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.1.2017 12:18, před 5 lety

Služba VašeStížnosti.cz je založena na principu oboustranné dobrovolnosti, nemůžeme tedy podnikatele nutit ke spolupráci. Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel prozatím neprojevila zájem se ke stížnosti vyjádřit. Pokud se společnost delší dobu nevyjádří (maximálně do 6 měsíců), je stížnost uzavřena.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud společnost neposkytně České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit společnosti pokutu za správní delikt. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.3.2017 14:01, před 5 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost případ doplnit o své vyjádření a následně jej uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.3.2017 21:59, před 5 lety


Jan Peterka

Hodnocení:

Komentář: Firma bohužel hrála mrtvého brouka a na výzvy webu www.vasestiznosti.cz absolutně nereagovala. Celou věc jsem tedy po asi dvou měsících čekáni postoupil ČOI. Následně firma konečně zareagovala:

20.02.2017 - Podání stížnosti na ČOI ADR
08.03.2017 - První reakce firmy od nákupu. Konečně uzána reklamace, avšak takto tristním způsobem:

"Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o zahájení mimosoudního řešení sporu Vám oznamujeme, že vyhovujeme Vaší žádosti o navrácení uhrazené finanční částky. V příloze naleznete opravný daňový doklad i doplněný reklamační protokol. Z našeho pohledu jde o sled nedorozumění. Pokud byl disk poškozený již při převzetí, a tuto skutečnost byste uvedl do e-mailové komunikace, mohli jsme celou věc řešit zpříma výměnou disku pro Vás a žádostí o náhradu škody od dopravce. Bohužel, protože došlo k prodlení od oznámení vady a zjištění poškození zboží, již nebylo možné zásilku reklamovat.
Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem
220volt.cz"

14.03.2017 - obdrženy peníze na účet - 4 měsíce od koupě.


Od teď 220 voltů už jen v zásuvce...

P.S.: do položky "Jak hodnotíte dosažený výsledek při řešení Vaší stížnosti?" dávám "Spokojen jen částečně" proto, že se danou věc podařilo vyřešit až přes ČOI, nikoli přes tento web...za což samozřejmě nemůžete.