Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#13785Nedodany tovar

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2016, před 6 lety

Olga Paldanova

Znění stížnosti

dne 22.11.2016 som zaplatila na ucet vo Fio banke v prospech Jadako/Dkshop.cz sumu 19,09 eura za navlečky na postel.
24.11.2016 rovnako ako aj 1.12.2016 som bola ubezpecena ze tovar vyexpedovali .
Pretože už som im neverila , 8.12.2016 som podala navrh na zrušenie spotrebitelskej zmluvy .Dnes 15.12.2016 , žiadna komunikacia , neodpovedaju na emaily , ani na zrušenie objednavky.Chcem peniaze .


Produkt

ložní prádlo,povlečeni na 2 postele cena 14,76 eura plus doprava , spolu 19,09euro


Požadované řešení

vracení penez


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2016 21:36, před 6 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění, prodávající je tedy povinen vrátit spotřebitelce přijaté peněžní prostředky. Pokud tak neučiní ani poté, co ho k tomu spotřebitelka vyzvala, ocitá se v prodlení a spotřebitelka může žádat po prodávajícím také zákonný úrok z prodlení.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.12.2016 15:51, před 6 lety

Spotřebitelka nás informovala, že případ byl úspěšně vyřešen. Stížnost proto uzavíráme.