Společnost


Helvetia Direct Marketing s.r.o.

Počet nahlášených stížností:129
Z toho za letošní rok:63
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 68 stížnostech.

#137931 zásilka, fi Helvetia Apotheke

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
15.12.2016, před 10 měsíci

Pavla Kouřilová

Znění stížnosti

Dobrý den , dnes jsem dostala první zásilku fi Helvetia Apotheke zdarma ,kterou mě nabídla paní po telefonu, údajně jsem asi před rokem zodpověděla dotazník / nepamatuji se na to / a na základě toho mě byla nabídnuta možnost odebrat 1 zásilku vybraného léku zdarma +poštovné uhradit. Na daný telefon , ze kterého paní volala se nemohu dovolat.Čtu si reakce ostatních lidí, jak po 1 zásilce , chodí automaticky další balíčky bez objednání. Mám zásilku nerozbalenou vrátit zpět a na jakou adresu?. S dodejkou na poště mám podat? děkuji Kouřilová, prosím Vás o odpověď


Požadované řešení

Prosím o odpověď na e mail , popř. jestli můžete vyřešit jinak.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.12.2016 08:49, před 10 měsíci

Pokud byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím telefonu, je spotřebitel povinen plnit svou smluvní povinnost (zaplatit za přijaté zboží). Má však také možnost v prvních čtrnácti dnech od převzetí zboží od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V případě, že nebyl o právu na odstoupení poučen, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, ruší se závazek od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si poskytnutá plnění (kupující je povinen vrátit přijaté zboží).

Nabídka pravidelných zásilek inzerovaná společností Helvetia Direct Marketing s.r.o. uvádí, že pro jejich zrušení je třeba informovat zákaznické oddělení. Pravidelné zasílání lze tedy zrušit i telefonicky, ale spotřebitel by měl vždy dbát z důvodů předběžné opatrnosti na to, aby učiněné právní jednání bylo prokazatelné pro případ sporu, tedy nejlépe písemně doporučeně s dodejkou.

Podle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Helvetia Apotheke je každých 20 dní kupujícímu zasíláno nové zboží, a to až do doby, kdy kupující smlouvu vypoví. Výpověď je dle VOP možné zasílat na kontaktní adresu zákaznického oddělení: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebiteli rovněž doporučujeme písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
19.12.2016 08:10, před 10 měsíci

Dobrý den,

pro komunikaci se zákaznickým servisem je potřeba volat na tel. číslo 234 099 888, nikoliv na tel. ze kterého Vám volal operátor. Jedná se o aktivní telemarketing kde operátoři dělají pouze odchozí hovory, nikoliv příchozí.

Tyto informace jsou uvedené jak na našich webových stránkách http://www.helvetia.cz/kontakty/ tak v průvodním dopise, který je součástí Uvítacího balíčku.

Jedná se tedy o zákaznické číslo 7063665. Zasílání jsme ukončili a byla jste vyřazena z databáze pro marketingové účely. Nyní je zcela na Vás zda uhradíte Uvítací balíček v ceně poštovného a balného 79 Kč, nebo zda zásilku vrátíte na adresu: Helvetia Apotheke, P.O.BOX 86, Praha 102, 102 00. Ať se rozhodnete jakkoliv nic dalšího Vám již nebude expedováno.

Děkujeme

S pozdravem

Helvetia Apotheke


Pavla Kouřilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
28.12.2016 21:00, před 10 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za pomoc, radu pří Ukončení zasílání dalších zásilek, balíčků, reklamních sdělení. Za radu co s 1 zásilkou udělat, za kontaktování fi Helvetia Apotheke - odpověď na vaše stránky Dtestu. Potvrzeno e mailem , dodejka potvrzena, proveden výmaz osobních údajů z aktivní zákaznické databáze fi Helvetia.děkuji Kouřilová