Společnost


Jadako s.r.o.

Počet nahlášených stížností:45
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

77%
23%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#13806Reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.12.2016, před 6 lety

Jana Hlavatá

Znění stížnosti

Dne 31.10.2016 jsem vrátila reklamované zboží - Kamera do auta, žádala jsem výměnu za nefunkční zboží, ale dodnes mi nepřišlo ani jiné zboží a ani žádná zpráva o průběhu řízení ohledně reklamace.


Požadované řešení

Tímto Vás žádám o nápravu a to buď zaslání jiné a hlavně funkční Kamery do auta a nebo vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2016 14:34, před 6 lety

Pokud bylo zboží spotřebitelem odesláno k reklamačnímu řízení za využití poskytovatele poštovních služeb, má se za to, že zásilka došla druhé straně třetí den ode dne odeslání. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění; spotřebiteli tedy odstoupením vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Odstoupení doporučujeme zaslat doporučeně, nejlépe s dodejkou, a shrnout v něm podstatné body související s uplatněním reklamace a doložit, že reklamace byla uplatněna. Vzor odstoupení od smlouvy a další informace jsou dostupné na https://www.dtest.cz/clanek-3281/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-pro-marne-uplynuti-lhuty-k-vyrizeni-reklamace

Pokud podnikatel nepřijme reklamaci, popřípadě ji nevyřídí v zákonem stanovené lhůtě, porušuje zákon o ochraně spotřebitele a tím se dopouští správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že podnikatel porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.1.2017 08:35, před 5 lety

Dobrý den,
prosím napište číslo objednávky.
Děkujeme

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.1.2017 17:19, před 5 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"posílám číslo objednávky = 18076 na reklamovanou kameru"

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.2.2017 10:43, před 5 lety


Jana Hlavatá

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za kladné vyřízení mé stížnosti. Peníze za reklamované zboží už konečně dorazily.