Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#13833Nevyřešená pojistná událost a nakonec ztráta zaslaných dokladů k pojistné události

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

9 hodin 51 minut

Detail stížnosti

Publikováno
17.12.2016, před 3 lety

Albena Kocevova

Znění stížnosti

Ve společnosti O2 jsem si dne 4.8. 2016 sjednala službu volání bez hranic a k tomu mi bylo nabídnuto Chytré cestovní pojištění zdarma do konce srpna s tím, že když to neprodloužím, tak automaticky skončí. Neskončilo a tak mi bylo účtováno 39,- Kč denně při vycestování do zahraničí, trvalo a bylo placeno v době, kdy mně můj bratr vzal na dovolenou do Španělska. Ještě při cestě tam, nás okradli falešní policisté. Vzali mi peněženku, ve které bylo 500,- Euro a 5 000,- Kč. Událost jsme nahlásili na policii v Barceloně. Po návratu z dovolené jsem zašla na pobočku O2, abych se zeptala, jak mám postupovat, že bych chtěla nahlásit tuto pojistnou událost a zda se pojištění vztahuje i na ukradené peníze. Operátor na pobočce mi řekl, že ano a dal mi kontakt na jejich smluvní pojišťovnu. Zatelefonovala jsem tam a oni mi e-mailem poslali pokyny, jak mám postupovat a co mám doložit. Doporučeným dopisem jsem na jejich adresu poslala požadované doklady, byla to celá složka, která se skládala z jedné strany vyplněného formuláře Hlášení pojistné události, z jedné strany podrobného popisu události, ze tří stran originálu protokolu policie a asi ze tří stran e-mailové komunikace s konzulárním oddělením v Barceloně, kam jsme událost také hlásili. Více než měsíc se nic nedělo, nedostala jsem žádnou odpověď, tak jsem poslala e-mail, kde jsem vše urgovala. Dne 22. 11. 2016 jsem dostala odpověď, že moje stížnost je předána na vedení likvidace pojistných událostí. Dne 8.12. 2016 jsem dostala e-mail tohoto znění: Vážená paní Kočevova,


Velice se omlouváme za zdlouhavé šetření Vaší pojistné události – odcizení zařízení Tm Honor 7 Lite LTE šedý DS ZL. Vzhledem k tomu, že došlo ke ztrátě doložených dokladů, bych Vás ráda požádala o znovu zaslání dokladů od Policie České republiky. Pojistná událost bude prioritně vyřešena. Ještě jednou přijměte prosím naši omluvu a předem děkuji za zaslání dokladů.

Jak je zřejmé, pojišťovna používá tyto praktiky, aby nemusela vyplácet pojistné plnění. Nehlásila jsem odcizení telefonu, ale odcizení peněz, navíc tento typ telefonu jsem si pořídila až po návratu z dovolené. Jak může pojišťovna ztratit celou složku dokladů, pochopila bych, kdyby to byl jeden papír. Poslala jsem jim originál protokolu policie, který požadovali, jak mohou chtít originál od České policie, která s tím nemá nic společného. Obracím se proto na vás s prosbou o pomoc.


Produkt

Chytré cestovní pojištění se aktivovalo vždy, při vycestování do zahraničí.


Požadované řešení

Pojistné plnění ze strany pojišťovny a náhrada škody.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2016 04:05, před 3 lety

Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla pojistná událost prokazatelně oznámena. Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do 3 měsíců ode dne oznámení, pojistitel oznamovateli sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to oznamovatel, sdělí mu pojistitel důvody v písemné formě. Pojistitel poskytne osobě, která uplatňuje právo na pojistné plnění, na její žádost přiměřenou zálohu na pojistné plnění. To neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem pojišťovny, má možnost podat proti tomuto postupu stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele nejlépe písemně - BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak. Kontaktovat lze rovněž ombudsmana pojišťovny písemně - Ombudsman, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Nereaguje-li pojišťovna na stížnost nebo ji zamítne, může se spotřebitel obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.