Společnost


Rabator s.r.o.

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#13841Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 9 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.12.2016, před 4 lety

Lubomír Smýkal

Znění stížnosti

Po zaplacení dosud nedodaného zboží nikdo nereaguje
Níže jedna z mnoha výzev:

Dobrý den
Dne 13.11.2015 bylo Vámi potvrzeno objednání
USB Flash Disk 256 GB USB flash disk OTG – červená
Kat. číslo: 16458
Záruční doba: 24 měsíců

Cena včetně DPH v zákonné výši celkem: 468 Kč
Číslo objednávky: 9902014554.

Na základě Vaší výzvy byla dne 13.11.2015 provedena bezhotovostní platba na Váš účet
000000-2112277492/2700,variabilní symbol 9902014554,
v celkové výši 468 Kč.
(viz příloha)

Provedení úhrady na Váš účet bylo mojí bankou potvrzeno.

Přes provedenou úhradu dosud zboží nedošlo,ani žádný VOUCHER,nebo další výzva.

Vaše telefony nikdo nezvedá (jen oznámení o čekání na spojení).

Smýkal Lubomír
mobil 602581349
e-mail: feutron@seznam.cz


Produkt

Zřejmě jde o podvod pracovnice ( asi osobní ). Udala jiný účet banky než znala fy Berslevu. Korespodenci mám uloženou.


Požadované řešení

Dodání zboží,nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2016 16:27, před 4 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitel, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží, může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající se dopustil trestného činu nebo přestupku, je vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.4.2017 19:03, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.