Společnost


Tally Weijl Retail Czech s.r.o.

Počet nahlášených stížností:8
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#13861Neuznaná reklamace overalu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 9 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.12.2016, před 5 lety

VRATISLAV MALINDA

Znění stížnosti

DOBRÝ DEN, 21.7.2016 SI KOUPILA MANŽELKA V OC OLOMOUC ŠANTOVKA TALLY WEIJL
OVERAL V KOMBINACI BÍLÉ A ČERNÉ ZA 499Kč.PO PRVNÍM PŘEPRÁNÍ V RUKÁCH DOŠLO K PUŠTĚNÍ
ČERNÉ BARVY KTERÁ ZABARVILA BILOU ČÁST. MANŽELKA SE POKUSILA JEŠTĚ VÝROBEK
PŘEPRÁT V PRAČCE ZDA ČERNÁ Z BÍLÉ ČÁSTI NEPUSTÍ.NA OVERALU SE,ALE ZAPRÁNÍ
NEZLEPŠILO TAK JSEM VÝROBEK REKLAMOVAL.PŘI REKLAMACI JSEM POPSAL POSTUP A
TAKÉ JSEM OZNÁMIL PANÍ PRODAVAČCE,ŽE VYROBEK NEMÁ ČESKÝ NAVOD.
TO VŠE JSEM UVED DO PROTOKOLU. POZDĚJI MI BYLO OZNÁMENO,ŽE REKLAMACE JE ZAMÍTNUTÁ Z DUVODU - MECHANICKÉ OPOTŘEBENÍ Z DUVODU ŠPATNÉ UDRŽBY.
JESTLI ŽE PO PRVNÍM OPRÁNÍ JE VÝROBEK MECHANICKY POŠKOZEN TAK NEVÍM CO UDĚLÁ
PO ROČNÍM UŽÍVÁNÍ.DĚKUJI MALINDA.


Produkt

OVERAL ARTIKL č.7612957285718, LADIES KNITTED NOIR-OFF WHITE


Požadované řešení

POSTUPOVAL JSEM PŘI UDRŽBĚ VÝROBKU SPRÁVNĚ A PROTO ŽÁDÁM ABY BYLA UZNANÁ
REKLAMACE A DOŠLO K VRÁCENÍ PENĚZ.
DĚKUJI MALINDA.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2016 23:04, před 5 lety

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití, údržby a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby. Pokud se nejedná o zřejmou nebo obecně známou skutečnost, je prodávající povinen poskytnout tyto informace spotřebiteli srozumitelně v písemném návodu. V případě porušení výše zmíněné zákonné povinnosti může být prodávajícímu udělena pokuta za správní delikt až do výše 1 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více ohledně podání podnětu je možné vyhledat na následujícím webovém odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud prodávající spotřebitele o způsobu použití věci řádně neinformoval, je odpovědný za poškození, které vzniklo v důsledku nesprávného použití věci. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 3620/2008 se za vadu na věci považuje také poškození, ke kterému došlo v souvislosti s nesplněním informační povinnosti ze strany prodávajícího dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.

Byla-li reklamace uplatněna v průběhu prvních šesti měsíců od zakoupení zboží, musel by prodávající v případě soudního sporu prokázat (v souladu s § 2161 odst. 2 občanského zákoníku), že věc v době převzetí vadná nebyla, a že spotřebitele řádně seznámil s vlastnostmi prodávaného zboží a i o způsobu jeho použití a údržby, jakož i s následky, které mohou vzniknout v případě nesprávné údržby věci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.4.2017 19:30, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.