Společnost


Servatech s.r.o.

Počet nahlášených stížností:23
Z toho za letošní rok:10
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#13875Nedodržení reklamačních podmínek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

14 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.12.2016, před 10 měsíci

Petr Vinkler

Znění stížnosti

Dodán vadný telefon, který nebylo možné používat, pro jeho samovolné vypínání. Okamžitě podána reklamace s návrhem na výměnu zboží, pro jeho nefunkčnost. Po uplynuttí 30ti denní reklamační lhůty, bez vyjádření o řešení reklamace jsem podal návrh na odstoupení od kupní smlouvy. Tři dny poté dorazil telefon zpět s neopravenou závadou, bez vyjádření o závadě a jejím řešení. Telefon vykazuje stále stejnou závadu, je tedy stále nefunkční. Ihned jsem ho opět zaslal zpět na firmu a trvám dále na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz. Firma velmi nedostatečně komunikuje. Informace ze servisu dodavatele nejsou po telefonním kontaktu žádné. Pouze typu - " je to v řešení, již půjdete na řadu " ( 28 den po obdržení telefonu do servisu ).


Produkt

Telefon DooGee F5.


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz na základě odstoupení od kupní smlouvy.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2016 12:46, před 10 měsíci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Jak rozhodl Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 pojmu "vyřídit" odpovídají významově slova "urovnat", "uspořádat", popř. "vybavit". Všem těmto výrazům je společné to, že ten, kdo v tomto smyslu jednal, docílil stavu, v němž se již nebude muset "vyřízenou" věcí zabývat. S přihlédnutím k vysvětlenému významu použitého pojmu "vyřídit" lze logickým výkladem daného ustanovení dojít k závěru, podle něhož přijal-li prodávající od spotřebitele, který jej kontaktoval, věc k reklamaci, pak k vyřízení reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí (ať už písemně nebo osobně) o tom, jakým způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Teprve tehdy je možno reklamaci považovat za vyřízenou - prodávající se jí již nebude muset zabývat. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace, pokud její poslední den připadá na víkend či svátek, prodlužuje se lhůta až do následujícího pracovního dne. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má pak právo od smlouvy odstoupit dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky. Pokud tak neučiní ani poté, co ho k tomu kupující vyzval, ocitá se v prodlení a kupující může žádat po prodávajícím také zákonný úrok z prodlení.

Reakce společnosti

Publikováno
20.12.2016 17:56, před 10 měsíci

Vážení,

Za prvé. dTest zde opět mate veřejnost, protože to, že kupující kdykoliv odstoupí od smlouvy v žádném případě neznamená, že prodávající má povinnost kupujícímu vrátit peníze. Každé odstoupení od smlouvy musí být PROVEDENO V SOULADU SE ZÁKONEM. Není možné zde psát, že pokud kupující odstoupí tak prodávající vrátí peníze. To je NAPROSTO ALARMUJÍCÍ, PŘEKRUCOVÁNÍ ZÁKONA A SAMOZŘEJMĚ KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE.

Pane Vinklere, Váš telefon dorazil na servis 16.11.. Dle § 605 počíná lhůta běžet následující den, tedy 17.11.. dne 16.12. bylo řízení o vadách ukončeno. O tom jste dostal SMS zprávu a zboží Vám bylo odesláno.
U zboží se čekalo na díl, základní desku, proto trvala oprava tak dlouho. Jinak by bylo opraveno mnohem dříve.
Telefon byl opravován, jsou pro to tři svědci. Tudíž nesouhlasím s tím, že nebyla provedena oprava. Po opravě byl telefon testován. Nevíme jak a čím telefon nabijite, problém může být někde JINDE !!

Proto nesouhlasíme s tím, že nebylo ukončeno řízení o vadách. To ukončeno bylo. Dle §2106 a §2107 není možné po provedené opravě od smlouvy odstoupit. Proto Vaše odstoupení nemá oporu v zákoně a nebude námi přijato.

Pokud si myslíte, že závada se opakuje, zašlete telefon k nám na další opravu.

Dle zákona, pokud se stejná vada vyskytne 3x máte právo na vrácení peněz a odstoupení od smlouvy.

Servatech s.r.o.


Petr Vinkler

Reakce spotřebitele

Publikováno
20.12.2016 18:37, před 10 měsíci

Při pročítání některých diskuzí na internetu jsem se vždy podivoval nad přístupem některých dodavatelů. Naštěstí to jsou výjimky, jedna z nich bohu žel potkala i mně. U valné většiny obchodníků je zcela běžné, pokud vám dodají nefunkční zboží, že ho bez prodlení vymění za nové a nebo vrátí peníze.
Vy máte svědky na opravu telefonu, já mám svědky na to, že telefon se hned po dodání z opravy chová úplně identicky, při použití se hned vypíná. Ta deska, kterou jste vyměnili má tedy stejnou závadu ?
Žádná informace o ukončení reklamačního řízení nedorazila, ani o jeho výsledku. Ani SMS, ani odpověď na mé emailové dotazy, ani reklamační protokol u zaslaného telefonu. I takto považujete řízení o vadách za ukončené ? Já tedy ne a proto jsem pro toto nedodržení podmínek zvolil variantu odstoupení od kupní smlouvy. Mimochodem využívám ustanovení Reklamačního řádu vaší firmy. Vzhledem k tomu, že od vás nemám žádné vyjádření o vadě telefonu, považuji tedy momentální závadu za opakovanou a telefon zasílám zpět. Můžu pouze doufat, že to bude mít kulturnější průběh, než do této chvíle. Ještě bych apeloval na to, až váš specializovaný servis provede další opravu, nechť dají čas řádnému odzkoušení telefonu.
Zatím vše, Vinkler.

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.12.2016 09:58, před 10 měsíci

Pokud by panoval spor o to, zda byla reklamace vyřízena včas, musel by prodávající prokázat, že spotřebitele o vyřízení reklamace skutečně informoval.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 14:17, před 10 měsíci

Spotřebitel nás informoval, že se spor již podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.