Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:157
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#13908Nedovolené obohacovaní Datart

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
21.12.2016, před 4 lety

Vladimir Raimund

Znění stížnosti

12962
splatkova společnost home credit nas informovala ze oni s timto sporem nemaji nic společného což je v pořadku.
Datart jen zopakoval že pokud chci snižit splátky tak si mam zaplatit mimořádnou splátku což za řešení nepovažuji a trvam na zaplacení neopravněně započitane pojistky.od Datartu chodi stejne nesmyslne řešení situace stále.oni nechapou podstatu sporu.


Požadované řešení

vraceni neopravněne započitane častky neuskutečněného pojistení


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.12.2016 10:04, před 4 lety

V daném případě záleží, zda-li spotřebitel uzavřel s prodávajícím vedle kupní smlouvy, rovněž i smlouvu pojistnou vztahující se k věci, která byla předmětem kupní smlouvy. Pokud by nebyla pojistná smlouva sjednána, jednalo by se o neoprávněné účtování platby za tuto službu. Pokud by spotřebitel platil splátky i s pojištěním, ačkoli pojištění nebylo sjednáno, pak by se prodejce bezdůvodně obohatil. Dle § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který říká, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Zda-li byla či nebyla služba sjednána lze prokázat prostřednictvím potvrzení objednávky při nákupu na dálku, popřípadě při nákupu na pobočce je možným důkazním prostředkem, který by bylo možné použít, například svědecká výpověď. Pokud se smlouva uzavírá na dobu delší než jeden rok, měla by být písemná, tedy ideálně na papíře s podpisy obou stran. Nabídka pojišťovny se dá přijmout i jinak – stačí včas zaplatit a smlouva je platná.

Prodávající musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o službě a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele. Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o klamavou obchodní praktiku, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila povinnost uloženou jí zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad s podnětem, že byl porušen zákon. Více o podání podnětu je možné vyhledat na webové adrese www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Reakce společnosti

Publikováno
6.2.2017 12:52, před 4 lety

Dobrý den,

pan Raimund obdržel email s vysvětlením zpětné transakce finanční hotovosti.

Věřím, že se nám podařilo vše osvětlit.

Hezký den

Lenka Karásková

lenka.karaskova@datart.cz

Manažer péče o zákazníky

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.3.2017 05:42, před 4 lety

Žádáme spotřebitele o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.4.2017 06:33, před 4 lety

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.