Společnost


DATAFIN LTD - odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Počet nahlášených stížností:117
Z toho za letošní rok:70
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#13936Nedodané a předem zaplacené zboží na portálu Slevolandie

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.12.2016, před 10 měsíci

Ladislava Simová

Znění stížnosti

Na tento účet jsem zaslala požadovanou částku a do dnešního dne zboží neobdržela! Nákup přes internet na portálu TopSleva.cz
Potvrzení objednávky:
děkujeme Vám za objednávku, zasíláme Vám její rekapitulaci a zároveň platební instrukce.
Pokyny pro bankovní převod:
Úhradu provádějte na účet FIO Bank 2400854127/2010.
Zboží Název Množství Model.číslo Jednot.cena bez DPH Cena celkem bez DPH
Geniální bezdrátovo-napařovací žehlička + dárek povlak z NANO vláken ZDARMA! Geniální bezdrátovo-napařovací žehlička + dárek povlak z NANO vláken ZDARMA! 2 10204 660 Kč 1 321 Kč
Zboží - základ daně 1 321 Kč
Poštovné a balné (hodnota 0,- Kč pouze u produktů, kde je uvedeno v popisu Poštovné ZDARMA!!!, pokud je v objednávce přidán navíc produkt kde není tato akční nabídka, je účtováno Poštovné a balné na celou objednávku) - Poštovné a balné vč. DPH 82 Kč
DPH CZ (21%) 295 Kč
Celkem vč. DPH 1 697 Kč


Produkt

Geniální bezdrátovo-napařovací žehlička + dárek povlak z NANO vláken ZDARMA je v objednávce přidán navíc


Požadované řešení

Z důvodu nedodržení smlouvy, nezaslání objednaného a předem zaplaceného zboží (číslo objednávky 22047) s okamžitou platností odstupuji od smlouvy a žádám ihned o navrácení uhrazené částky ve výši 1697,- kč (na účet,ze kterého vám byla částka poukázána bankovním převodem.) !!!
Na mou stížnost přímo na vašich stránkách jste nereagovali a chat je offline.
Dávám vám tímto druhou šanci na smírné vyřešení této stížnosti.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.12.2016 13:06, před 10 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitelka, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

K trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Bylo by možné podat hromadné trestní oznámení, kdy se mohou poškození dát dohromady, aby bylo z podání zřejmé, kolik je poškozených. Nicméně není to nutností. Policie ČR jedná z úřední povinnosti, a proto by měla podaná trestní oznámení vyhodnotit, sesbírat důkazy a stanovit další postup, který se bude reflektovat její zjištění.

Případné trestní oznámení může spotřebitelka podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 08:56, před 10 měsíci

Spotřebitelka nám zaslala následující vyjádření:

"Zásilka dorazila. Sice bez slibovaného dárku, potah na žehličku z nanovláken a bez českého návodu k použití, ale uvedené zboží, které bylo předmětem mé stížnosti už bylo dodáno.
Děkuji vám za pomoc, spolupráci a přeji hezký den."

Na základě výše uvedeného případ uzavíráme, neboť zboží bylo doručeno.