Společnost


Dynamic Collection Limited

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#13980Objednané a nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

17 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.12.2016, před 4 lety

Věra Dudková

Znění stížnosti

Dne 12.12.2016 jsem objednala zboží a do dnešního dne nebylo dodáno.Objednávka byla zaplacena na účet 4460165349/0800 ve výši 478,-kč. Na email nikdo nereaguje.


Produkt

přístroj Velvet Smooth pro péči o chodidla


Požadované řešení

Zaslání zboží, nebo vrácení peněz na účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2016 06:34, před 4 lety

Pokud zmiňovaný e-shop jakýmkoli způsobem míří a cílí i na české spotřebitele, použije se pro zakoupené zboží režim českého platného práva.

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě podezření na podvodné jednání ze strany společnosti lze uvědomit orgány činné v trestním řízení, které provedou příslušná šetření. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Před nákupem prostřednictvím neznámého eshopu doporučujeme daný obchod prověřit přes webovou adresu www.dtest.cz/eshopy. Na tomto webu zjistíte, kdo je provozovatelem webu, na kterém funguje eshop a další informace, která Vám mohou pomoci při rozhodování, zda u prodávajícího nakoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2017 09:40, před 4 lety

Od spotřebitelky jsme obdrželi následující vyjádření:

"Dobrý den, stížnost byla vyřešena, zboží bylo již doručeno."

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.