Společnost


Lenovo Technology B.V. organizační složka

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14040Překročení lhůty k vyřízení reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.01.2017, před 4 lety

Jaroslava Kosinová

Znění stížnosti

Dne 11.11.2014 jsem zakoupila počítač Lenovo v prodejně ELVIA PRO v obchodním centru Quadrio Spálená 2121/22 Praha l. Tento počítač jsem reklamovala 7.11.2016 pro nefungující mechaniku u společnosti Lenovo, protože prodejna v OC Quadrio byla zrušena. Počítač jsem neobdržela zpět protože byl, podle vyjádření dopravce i servisu Lenovo, ztracen. Společnost Lenovo mi sdělila, že je musím požádat o dobropis, o který jsem dne 15.12.16 požádala. Podle sdělení dtestu mám právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny na můj bankovní účet, což jsem učinila 28.12. Společnost Lenovo toto odmítá a trvá na dobropisu.


Produkt

Počítač Lenovo B50-70, seriové číslo počítače CB30911395


Požadované řešení

Požaduji vrátit kupní cenu počítače na svůj bankovní účet, jehož číslo jsem společnosti zaslala dne 28.12.16


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2017 09:22, před 4 lety

Nejedná se o reklamaci, ale o nárok plynoucí z deliktního jednání. Spotřebitel má právo žádat po servisu náhradu škody na převzaté věci podle § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně: "Každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku, nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak."

Pokud byla doprava zajištěna servisem, nemusí se spotřebitel škody domáhat vůči přepravci, ale vůči servisu. Za škodu způsobenou zaměstnanci odpovídá vždy podnikatel, se kterým byla smlouvu, jejímž předmětem je poškozená věc, uzavřena.

V § 2951 je potom stanoveno, že škoda se primárně nahrazuje uvedením v předešlý stav. Pokud by to spotřebitel požadoval, musí být škoda uhrazena v penězích. Hradí se vždy skutečná škoda. Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Žádost o náhradu škody doporučujeme zaslat společnosti písemně z důvodu průkaznosti v případě soudního sporu. Spotřebitel může ještě před podáním žaloby k soudu naposledy vyzvat svého dlužníka, k dobrovolnému splnění. Předžalobní výzvu je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. Ve znění výzvy uvést přiměřenou lhůtu k plnění. Poskytnutá lhůta však podle zákona nesmí být kratší než sedm dnů.


Jaroslava Kosinová

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.1.2017 12:26, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, od společnosti Lenovo mi přišel dne 10.1.dobropis na počítač nebo hotovost. Vybrala jsem si peníze v hotovosti. Děkuji za pomoc. Ráda bych upozornila ostatní na přepravní společnost DPD, která byla objednána servisem a počítač "ztratila".