Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14066Neuznání nároku z pojištění proti nahodilému poškození

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

11 hodin 15 minut

Detail stížnosti

Publikováno
02.01.2017, před 2 lety

Jiří Podlaha

Znění stížnosti

14.12.2014 jsem u společnosti Alza zakoupil čtečku knih Pocketbook 626 a zároveň jsem uzavřel pojištění proti nahodilému poškození a krádeži na dva roky u předmětné pojišťovny. V srpnu 2016 čtečka přestala fungovat. 10.8.2016 jsem vznesl nárok ze zákonné záruky, která byla zamítnuta z důvodu mechanického poškození. Hned poté jsem kontaktoval pojišťovnu BNP Paribas s tím že nevím, jak k poškození došlo. Nárok mi byl zamítnut. Odvolal jsem se s negativním výsledkem. Následně se mi přiznala dcera, že při úklidu uklouzla a na čtečku šlápla. S tímto jsem se znovu odvolal a nárok mi byl opět zamítnut - že prý jde o úmyslné poškození. Odvolal jsem se znovu a vše bylo předáno ombudsmanovi pojišťovny, který mi sdělil, že můj nárok je neoprávněný.


Produkt

Elektronická čtečka knih Pocketbook 326 Touch Lux 2


Požadované řešení

Uznání nároku a úhrada opravy čtečky, případně výměna zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 09:52, před 2 lety

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Jestliže spotřebitel neuspěje ani v rámci ADR (mimosoudní řešení sporů) u České obchodní inspekce, doporučujeme obrátit se na advokáta a problém řešit soudní cestou. Seznam advokátů, které může spotřebitel kontaktovat je k dispozici například i na webových stránkách https://www.dtest.cz/advokati.