Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:85
Z toho za letošní rok:16
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14073Nefuknčnost

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.01.2017, před 4 lety

Ilona Hurtová

Znění stížnosti

Zboží bylo dodáno, nicméně bez Českého návodu, urgovali jsme jeho dodání, marně. Následně bylo zjištěno nefunkčnost zboží (zkažené vánoce). Nikdo s námi nekomunikuje a to ať e-mail, telefon (již několik dní nedostupný), ani formulář na stránkách prodejce.
Zboží dodáno 5,11,
10.11. e-mail - neodpověděli
6.12. telefon + SMS -opět nic
19.12. vyplnění kontaktního formuláře na web stránkách prodejce -nic
a v průběhu od 6,12 XY telefonátu - NIC


Produkt

Kvadroptéra FRV -WIFI Fly-U


Požadované řešení

V každém případě, by nás prodejce měl kontaktovat a požadujeme vrácení peněz (případně úhradu opravy).


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2017 16:21, před 4 lety

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost informovat spotřebitelku o vlastnostech prodávaných výrobků a o způsobu použití a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití. Pokud se nejedná o zřejmou nebo obecně známou skutečnost, je prodávající povinen poskytnout tyto informace spotřebitelce srozumitelně v písemném návodu. V případě porušení výše zmíněné zákonné povinnosti může být prodávajícímu udělena pokuta za správní delikt až do výše 1 000 000,- Kč. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitelka dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku požadovat po prodávajícím opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je ale možné pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li to možné, může spotřebitelka odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitelka žádat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku.

Vadnou věc je tedy vhodné reklamovat. Spotřebitelka může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání.

Nepřijme-li prodávající zboží k reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitelka důvodné podezření, že prodávající porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 13:34, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.