Společnost


Novák Matěj

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14076Nedodržení podmínek ze strany firmy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 6 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.01.2017, před 6 lety

Petr Starý

Znění stížnosti

7.12.2016 jsem byl osloven prodejci zmíněné firmy v obchodním komplexu Tesko a byl mě nabídnut masážní polštář. Podmínky firmy jsou že mohu tento výrobek vrátit ,bez sankcí a uvedení důvodu,do čtrnácti dnů. Tento výrobek jsem zakoupil po vylosování slevy 6000.Kč z původní ceny 11990.Kč.bohužel jsem zjistil že tento přístroj je promne nevhodný a proto jsem využil toho,že lze výrobek vrátit.Toto jsem provedl po tel. domluvě s panem Novákem.Výrobek jsem předal prodejcům s tím,že mi pan Novák vrátí zmíněnou částku 5990.Kč.
Výrobek jsem vrátil 9.12.2016. Bohužel do dnes jsem neobdržel finanční částku,bylo mě vystaveno potvrzení o vrácení výrobku a ještě jsem posílal doporučený dopis,firmě, že odstupuji od smlouvy a to v termínu. Pan Novák mi přestal zvedat telefon a mám dojem ,že se dobře baví.


Požadované řešení

Požaduji pouze navrácení finanční částky alespoň do konce měsíce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.1.2017 12:00, před 6 lety

Pokud je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

Za obchodní prostory se podle směrnice o právech spotřebitelů považují nemovité maloobchodní prostory, kde obchodník trvale provozuje svou činnost. Za obchodní prostory by neměla být považována veřejně přístupná místa, jako jsou např. nákupní střediska, které obchodník pro své podnikání používá pouze výjimečně.

Za smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory se považuje též případ, kdy je spotřebitel osloven mimo tyto prostory, přestože k samotnému uzavření smlouvy dojde až v provozovně. Byl-li tedy spotřebitel prodejcem do obchodu doveden na základě učiněné nabídky, podepsaná smlouva splňuje požadavky pro účinnost ustanovení vztahujících se ke smlouvám uzavřeným mimo obchodní prostory.

Nevrátí-li podnikatel peníze ve lhůtě 14 dnů, ocitá se v prodlení a spotřebitel může požadovat současně i úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Před případným soudním sporem je vhodné zaslat podnikateli předžalobní výzvu, pokud by spotřebitel takto neučinil, neměl by právo na náhradu nákladů soudního řízení.

Jestliže prodávající nereaguje ani na předžalobní výzvu, je třeba nárok uplatnit soudně podáním platebního rozkazu. Vhodné je zastoupení advokátem. V případě, že by spotřebitel měl ve věci úspěch, náležela by mu náhrada nutných nákladů. Seznam advokátů je na http://www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 13:44, před 6 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.