Společnost


Central Import s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#14084Neuhrazení dlužné částky, nefunkční email

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

10 měsíců 29 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
03.01.2017, před 4 lety

Kateřina Kozinová

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 23. 11. 2016 bylo společnosti BRD Company s.r.o. doručeno odstoupení od kupní smlouvy na Apple iPhone 5S 32GB, vesmírně šedá, uzavřené se společností BRD COMPANY s.r.o. ke dni 21. 7. 2016 spolu s tímto produktem, kopií daňového dokladu a záručního listu. Tuto skutečnost je možné doložit dodejkou České pošty a ověřit rovněž prostřednictvím sledování zásilek (podací číslo RR569573545CZ viz https://www.postaonline.cz/trackandtrace/-/zasilka/cislo?parcelNumbers=RR569573545CZ%0D%0A%0D%0A).

Do dnešního dne nebyla BRD Company s.r.o. uhrazena kupní cena na základě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 2106 odst. 1 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ") ve spojení s ustanovením § 2 165 odst. 1 NOZ a nebyla tak dodržena zákonná lhůta 30 kalendářních dnů od doručení odstoupení. Prodávájící mne ani žádných způsobem nekontaktoval, navíc e-mail, který společnost uvádí jako kontaktní neexistuje (info@opravarmobilu.cz).


Produkt

Apple iPhone 5S 32GB, vesmírně šedá


Požadované řešení

Bezodkladné zaslání dlužné částky ve výši 9 310,- Kč na účet 1014322734/6100


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2017 16:06, před 4 lety

Pokud prodávající porušil svou smluvní povinnost podstatným způsobem (např. byl-li dodána padělek), má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ani ve lhůtě, kterou mu spotřebitelka stanovila, zadržuje tyto peněžní prostředky neoprávněně. V takovém případě by se jednalo o bezdůvodné obohacení, neboť prodávající se obohatil na základě právního důvodu, který ale odpadl. Kdo se bezdůvodně obohatí, má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.


Kateřina Kozinová

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.1.2017 10:57, před 4 lety

Po vytrvalých urgencích z mé strany firmy BRD company dlužnou částku uhradila.