Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#14104Stížnost na postup pojišťovny ve věci pojištění domu - změna pojistky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 28 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.01.2017, před 6 lety

Zdeněk Střeštík

Znění stížnosti

dobrý den,
podávám touto cestou stížnost na postup pojišťoven Wustenrot a Allianz;
mám u pojišťovny Wustenrot pojistku domu ProDomov č. 7300100525;
výročí pojistky je 7.1.;
2.1. nám přišla sms o končící platnosti nabídky od Allianz;
u Allianz sme se dozvěděli, že pojistka nám 6.1. končí, protože převzali pojištění Wustenrot a že nám poštou zaslali novou nabídku - k té se vztahuje zmíněná sms;
domů ale nic nepřišlo - adresa je správná;
pojistku mám také vinkulovanou kvůli pojistce;
vzhledem k tomu, že mně banka nevyrozuměla včas, navrhl sem pokračování stávající smlouvy a změnu řešit později, dle smluvních podmínek;
to údajně nelze, že buď musím do 7.2. zaplatit pojistku (vzhledem k vinkulaci prodloužili termín)nebo se pojistit jinde;
vzhledem k termínu ukončení smlouvy je nereálné zřídit novou pojistku;
protože jsem tímto jednáním výrazně krácen na svých právech a došlo k porušení smluvních podmínek ze strany banky, podávám tuto stížnost a žádám o zásah z vaší strany;
děkuji
Střeštík
mobil 702000751


Požadované řešení

navrhuji zachovat stávající pojištění


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.1.2017 12:44, před 6 lety

Pokud bylo sjednáno pojištění majetku na dobu určitou s automatickým prodloužením smlouvy po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva sjednána, je pro ukončení smlouvy nutné, aby nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby jedna ze smluvních stran sdělila druhé smluvní straně, že nemá zájem na dalším trvání pojištění. Pokud tak neučiní (a nebylo-li sjednáno jinak), prodlužuje se pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno. V případě sporu o řádnosti ukončení pojištění, by musela společnost prokázat, že spotřebitele skutečně informovala, že s prodloužením pojištění nesouhlasí.

Nesouhlasí-li spotřebitel s postupem společnosti, je vhodné zaslat jí stížnost. Stížnosti se doručují na adresu pojistitele Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, a vyřizují se písemnou formou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nepodaří-li se spor urovnat smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2017 15:35, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.