Společnost


Westerfield Int. AG

Počet nahlášených stížností:793
Z toho za letošní rok:32
Stále v řešení:18
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14131Odvolání další zásilky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.01.2017, před 4 lety

Pavla Fuchmanová

Znění stížnosti

Po telefonickém zavolání jsem si objednala spodní prádlo.Vzhledem k věku a typu postavy není pro mne vhodné.Zaplatila jsem za zásilku a snažila se odvolat v uvedené lhůtě další zásilku.Na uvedené číslo zákaznického servisu se nemohu dovolat a po zaslaná SMS se vrátila s tím,že toto číslo neexistuje.Zaslala jsem na uvedenou adresu v uvedené lhůtě doporučený dopis s odvoláním další zásilky.Nechci již žádnou další zásilku.


Produkt

Diamond Starter XL


Požadované řešení

Neposílat další zásilku.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.1.2017 22:23, před 4 lety

Z obchodních podmínek společnosti Westerfield vyplývá, že smlouvu může spotřebitelka vypovědět kdykoliv. Vzhledem k tomu, že společnost Westerfield nestanoví žádnou výpovědní dobu, použije se § 1998 odst. 2 občanského zákoníku, který říká, že závazek zaniká dnem účinnosti výpovědi (to znamená jejím doručením společnosti). V tomto případě se jedná o zrušení smlouvy s platností do budoucna tzn. veškeré již obdržené zboží by spotřebitelka uhradit musela.

Pokud již spotřebitelka smlouvu vypověděla (na adresu Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2), byla smlouva ukončena dnem doručení výpovědi. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. Jakékoliv další zboží, jež by bylo doručeno po dni účinnosti výpovědi, bude považováno za neobjednané plnění. Spotřebitelka jej není proto povinna přebírat. Bude-li zboží jen vhozeno do schránky, nemusí společnosti na své náklady nic vracet. Z důvodu předběžné opatrnosti doporučujeme spotřebitelce, aby si uchovala všechny dokumenty, které by prokázaly, že smlouva byla vypovězena.

Dále doporučujeme písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž odejme spotřebitelka společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat.

Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitelky nakládat s jejími osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.1.2017 09:20, před 4 lety

Spotřebitelka nám zaslala následující vyjádření:

"Společnost se sama ozvala na základě 8 nepřijatých hovorů(kterými jsem se snažila odvolat zásilku) a zřejmě obdrženého mého doporučeného dopisu.
Děkuji za snahu o pomoc.
Stížnost již vyřešena uvedenou společností"

Na základě výše uvedeného stížnost uzavíráme.