Společnost


Air Bank a.s.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14189Zrušení TOP 3 garance

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

9 měsíců 12 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2017, před 10 měsíci

Martin Novák

Znění stížnosti

Air Bank porušila svůj veřejný slib, že TOP 3 garance bude napořád, který dala reklamou viz (https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8), a která se i vysílala na celoplošné televizi.


Požadované řešení

Žádám přinejmenším veřejnou omluvu ve stejné formě jako byla daná reklama, která bude šířena i ve stejném měřítku nebo zachování TOP 3 garance.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2017 16:31, před 9 měsíci

Byl-li při nabízení služeb použit nepravdivý údaj, jedná se o nekalou obchodní praktiku. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik hrozí podnikateli pokuta za správní delikt a to až do výše 5 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele v oblasti bankovnictví provádí Česká národní banka. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se na tento úřad.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.