Společnost


Air Bank a.s.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14189Zrušení TOP 3 garance

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 24 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.01.2017, před rokem

Martin Novák

Znění stížnosti

Air Bank porušila svůj veřejný slib, že TOP 3 garance bude napořád, který dala reklamou viz (https://www.youtube.com/watch?v=L09lSJT0aM8), a která se i vysílala na celoplošné televizi.


Požadované řešení

Žádám přinejmenším veřejnou omluvu ve stejné formě jako byla daná reklama, která bude šířena i ve stejném měřítku nebo zachování TOP 3 garance.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2017 16:31, před rokem

Byl-li při nabízení služeb použit nepravdivý údaj, jedná se o nekalou obchodní praktiku. Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik hrozí podnikateli pokuta za správní delikt a to až do výše 5 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele v oblasti bankovnictví provádí Česká národní banka. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se na tento úřad.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 09:59, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.