Společnost


Dateyard, AG

Počet nahlášených stížností:427
Z toho za letošní rok:29
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14225Nemožnost zrušit účet

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.01.2017, před 4 lety

Bronislav Mrázek

Znění stížnosti

Dobrý den, zaslal jsem žádost o zrušení účtu jelikož je blokovaný a stále mi strhávají platbu i když jsem koupil jen měsíční, jak se píše v podmínkách dokud nezruším účet bude mi strháváno ,tak jsem se ozval na email suport@dateyard.com jde o společnosti jenjednanoc.cz , sexsit.cz ,sexkontakty.cz ,

níže přikládám komunikaci co mi poslali ,jelikož chtěli zaslat údaje o stržení aby mohli dohledat

Katka Support (dateyard AG)
9. 1. 22:45 CET

Ahoj brounix1,

děkujeme Ti za tvou zprávu.

To ale bohužel není naše společnost.

Údaje společnosti:
dateyard AG
Rothusstrasse 23
6331 Hünenberg
Švýcarsko

S pozdravem

Katka

Bronislav
Bronislav Mrazek
4. 1. 16:08 CET

Dobrý den,
níže zasílám údaj o stržené platbě, předem díky za vyřízení a podání informace zda je vše již vyřešeno,

22. 12. 2016

22. 12. 2016

22. 12. 2016

-

Inkaso

205-22122016 1086000306149

7656288

1178

101113001

20161222 PLATEBNÍ KARTY

Nákup na internetu
InterMaxGroup AG
Wollerau-CH CHE 33
5168 92** **** *447 ECMC
20.12.2016 499,00 CZK

-499,00

chci aby mi nestrhávali platbu ,zrušili účet


Požadované řešení

chci aby mi nestrhávali platbu a zrušili účet
jak zamezit strhávání platby a neobávat se postihu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2017 04:47, před 4 lety

Ukončení smluvního vztahu by se mělo řídit podmínkami, které si smluvní strany mezi sebou sjednaly. Ustanovení § 6 obchodních podmínek společnosti stanoví, že uživatel placené služby je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě 14 dnů před uplynutím doby členství. Pokud smlouvu nevypoví v řádné lhůtě, prodlužuje se v souladu s předchozím zvoleným balíčkem uživatele. Dále je uvedeno, že výpověď smlouvy je účinná pouze tehdy, je-li zasláno výslovné písemné prohlášení na číslo faxu +41 (0) 41 508 70 64. Pro jednoznačné přiřazení a na ochranu před zneužitím je v každém případě bezpodmínečně nutné, aby zákazník ve výpovědním dopisu uvedl čitelně (TISKACÍM PÍSMEM) nejméně své plné jméno, jméno komunikační platformy, kterou používá, užívanou e-mailovou adresu a své uživatelské jméno.

Výše uvedené však považujeme za nepřiměřené ujednání, které zkracuje práva spotřebitele, podle § 1815 občanského zákoníku. Takováto ujednání jsou zakázaná a nemělo by se k takovýmto ujednáním přihlížet. Jestliže § 6 obchodních podmínek stanovuje povinnost vypovědět smlouvu pouze prostřednictvím faxu, pak se domníváme, že jde právě o nepřiměřené ujednání. Za nepřiměřené považujeme ujednání proto, že společnost má e-mailovou adresu i poštovní doručovací adresu, které je možné podle obchodních podmínek využít pro odstoupení od smlouvy, ale ne pro výpověď smlouvy, a právě proto jej považujeme za nepřiměřené.

Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy (nefunkční email, fax, nepřebírá poštu), nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen (nemohla by tedy ani vymáhat peněžité plnění).

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy (popřípadě odstoupení od smlouvy) ve stanovené lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (faxem či formou uváděné emailové adresy), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Provozovatel seznamovacího portálu nemůže záměrně nedostatečně, mylně, klamavě informovat o podmínkách poskytování služeb. V takovém případě mu může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.5.2017 22:57, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.