Společnost


Agnieska Kant

Počet nahlášených stížností:7
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14233Nevrácené peníze za reklamované zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 měsíce 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.01.2017, před 6 lety

Denisa Jiroušková

Znění stížnosti

Dobrý den. Objednala jsem si kabelku, ale po doručení jsem nebyla spokojena s kvalitou ani vzhledem.Převzala jsem jí na dobírku, peníze jsem uhradila dopravci. Kabelku jsem hned ten den vrátila spolu s reklamačním dopisem přes služby České pošty. Sama jsem po týdnu kontaktovala obchod, zda zboží došlo v pořádku a bylo mi oznámeno, že ano a na věc se dá do týdne do pořádku.
za týden se stále nic nestalo, kontaktovala jsem obchod opět,ale stále nemám žádnou reakci.


Produkt

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 55560 ZE DNE 2016-12-16 08:18:32, Kožené kabelky Shopperbag přírodní semiš Světle šedá


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz, včetně poštovného, jak firma uvádí v reklamačním řádu. Číslo účtu jsem uváděla v realamačním dopise.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.1.2017 12:31, před 6 lety

Jelikož daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal.

Reklamovat zakoupenou věc je možné pouze z důvodu nesplněné jakosti při převzetí. Touto jakostí se rozumí, že věc:
• má vlastnosti předně ve smlouvě ujednané, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy a s ohledem na povahu zboží očekávané, popřípadě vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé,
• hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
• je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
• vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Spotřebitelka musí v reklamaci uvést jednak oznámení vady (její popis) a jednak požadovaný způsob vyřízení reklamace (právo). Kupující má právo na dodání nové věci, případně jen její součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud není možné věc či její část vyměnit, může kupující odstoupit od smlouvy. Jiná je situace, pokud lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit opravou a požadavek na novou věc by byl nepřiměřený (např. zapošít malou dírku ve švu), pak má kupující právo na opravu. Právo na slevu náleží kupujícímu vždy, pokud neuplatní jiné právo.

Nelze však reklamovat věc pouze proto, že se spotřebitelce věc nelíbí. K tomu slouží institut odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku. Důvodem této zákonné úpravy je okolnost, že spotřebitel si nemůže zboží reálně prohlédnout a vyzkoušet jako při osobním nákupu na prodejně.

V obchodních podmínkách e-shopu je uvedena informace, že společnost, se kterou byla uzavřena kupní smlouva, má své sídlo v Polsku. Jedná se tedy o polský e-shop, který se zaměřuje na český trh. V takové případě se uzavřená kupní smlouva bude řídit českým právním řádem.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt (zahraniční subjekt se sídlem v Polsku), doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátila na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Ke stížnosti je třeba přiložit doklady, které má spotřebitel k dispozici, např. kopii smlouvy, e-mailovou komunikaci s prodejcem.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 13:50, před 6 lety

Podnikatelka nám zaslala následující vyjádření:

"Záležitost je již dávno vyřízena, dne 16.1. jsme obdrželi informaci od klientky, že platbu obdržela"

Žádáme spotřebitelku o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.5.2017 08:37, před 6 lety


Denisa Jiroušková

Dobrý den. Ano, společnost peníze vrátila. Čekací doba byla delší, komunikace s paní na telefonu nepříjemná, ale věřím, že jen díky dTestu vše dopadlo v můj prospěch.