Společnost


DOBROGEM s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:34
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14253Neřešená reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.01.2017, před 9 měsíci

Rostislav Kubík

Znění stížnosti

Jako dárek od dětí jsme dostali voucher (kód: 1247vebea0df8c5) na romantický wellness s polopenzí pro dva na tři dny v pokoji de luxe s platností od 1.3.2016 - 28.2.2017. Vzhledem k manželovým šedesátinám jsem pobyt chtěla využít v prosinci až únoru. Po zjištění situace a nemožnosti použít pobyt v hotelu Žákova Hora jsem 12. prosince e-mailem uplatnila požadavek na řešení na e-mailové adrese: reklamace@kouzelnydeda.cz Bohužel se dosud nikdo neobtěžoval s jakoukoliv odpovědí a už vůbec ne řešením. Děkuji za pomoc či radu


Produkt

wellness pobyt pro dva v pokoji de luxe na tři dny; polopenze; romantická večeře; neomezený vstup do fitness;privátní sauna


Požadované řešení

vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2017 09:16, před 9 měsíci

Obecně lze od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana závazek podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení povinností takovým způsobem, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Pokud služba nebyla vůbec poskytnuta, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.

Získá-li někdo na úkor jiné osoby majetkový prospěch bez právního důvodu nebo na základě právního důvodu, který ale odpadl, jedná se o bezdůvodné obohacení. V takovém případě má ten, kdo se bezdůvodně obohatil, povinnost vydat poškozenému to, oč se obohatil. Společnost má povinnost plnit bezprostředně po výzvě. Pokud tento závazek nesplní řádně a včas, ocitá se v prodlení a spotřebitel má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení. Více informací ohledně výzvy k vydání bezdůvodného obohacení je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3510/vyzva-k-vydani-bezduvodneho-obohaceni.

Nebude-li společnost plnit dobrovolně, je vhodné zaslat jí předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nebude-li společnost ani na toto reagovat, doporučujeme vyhledat právní služby a svého práva se domáhat soudní cestou. Jedině soud má právo rozhodnout, na čí straně leží právo a zároveň může uložit společnosti povinnost k plnění, která je exekučně vymahatelná.

V případě podezření na podvodné jednání ze strany společnosti lze uvědomit orgány činné v trestním řízení, které provedou příslušná šetření. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 14:12, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.