Společnost


Aleš Rangl

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14278Nevyřízená reklamace a nevrácení peněz

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2017, před 3 lety

Petra Knopová

Znění stížnosti

Nejprve prodejce dodal jiné, i když podobné, zboží, a to bez přiložené faktury. Po urgenci dodal fakturu, avšak peníze za vrácené zboží již nikoliv.


Produkt

pánská peněženka


Požadované řešení

Řeším již s advokátem a podala jsem podnět na ČOI. Zkouším sem psát proto, že uvažuji o podání trestního oznámení pro podvod a 600,- Kč je nízká částka. Kdyby nás bylo více, měli bychom větší šanci.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2017 10:13, před 3 lety

Spotřebitelka má v případě dodání jiného zboží než-li objednaného k dispozici dva možné postupy. Prvním z nich je uplatnění reklamace z důvodu zaslání zboží neodpovídajícího uzavřené smlouvě a druhým odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 občanského zákoníku.

V případě reklamace, se jedná se o postup dle § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je upravena jakost zboží při převzetí, což obsahuje i to, že věc má vlastnosti, jaké si strany ujednaly. Jde tedy o uplatnění reklamace právě z důvodu, že bylo dodáno jiné zboží, než které bylo objednáno. Prodávající je následně povinen tuto vadu odstranit postupem dle § 2169 odst. 1 výše uvedeného zákona, tedy zboží vyměnit za nový kus, který by již odpovídal objednávce. Pokud by toto nebylo možné, má spotřebitelka právo odstoupit od smlouvy. Po vyřízení oprávněné reklamace má spotřebitelka právo požadovat proplacení nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace (např. poštovné), dle § 1924 výše uvedeného zákona. Reklamaci je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní, dle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pokud se spotřebitelka rozhodne využít svého práva daného § 1829 občanského zákoníku pro smlouvy uzavřené distančním způsobem, tedy za použití prostředků umožňujících komunikaci na dálku (do této kategorie spadá rovněž veřejná komunikační síť jako je internet, popřípadě i elektronická pošta), může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení na ochranu spotřebitele je v právní úpravě zakotveno z důvodu, že si kupující nemůže zboží reálně prohlédnout před uzavřením smlouvy, tak jako při nákupu v tzv. kamenné prodejně.

Bylo-li odstoupeno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu, má prodávající povinnost vrátit spotřebitelce všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebitelce dříve, než mu spotřebitelka zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.5.2017 12:02, před 3 lety

Podnikatel byl o podané stížnosti informován, bohužel však dosud neprojevil zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.
V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.