Společnost


LIPEMA SPORT s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#14279Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 28 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.01.2017, před 3 lety

Ludvík Punčochář

Znění stížnosti

Dne 9.3.2016 jsem zakoupil v Sušici obuv ADIDAS v ceně 3199.- Kč. Dne 2.11.2016 jsem tuto obuv reklamoval v prodejně v Sušici kde byla zakoupena. Dne 2.12.2016 jsem dostal SMS že je reklamace vyřízena. Byla zamítnuta s vyjádřením cituji z reklamačního protokolu: "Danou reklamaci zamítáme, neboť předmětnou obuv je v této chvíli nutno považovat za zcela opotřebovanou po celou dobu vlastnictví výrobku intensivním užíváním." Následuje ještě dlouhé vysvětlení že to nesouvisí s délkou zákonem stanovené záruční doby. Na radu vašeho pracovníka D-testu jsem kontaktoval soudní znalce uvedené na stránkách D-testu pro Jihočeský kraj. První mi odpověděl že se nezabývá botami. Druhý požadoval zaslání fotografií bot. Po zaslání dlouho nereagoval, po urgencích mi odpověděl, cituji:"do znaleckého posudku bych se nepouštěl. Na obuvi je více vad v různém stádiu. Je důležité reklamovat vždy při zjištění první vady a nenechat to dojít až takto daleko."


Produkt

Obuv ADIDAS Duramo


Požadované řešení

Požaduji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.1.2017 09:59, před 3 lety

Zamítl-li prodávající reklamaci, která byla uplatněna po uplynutí 6 měsíců od převzetí věci ve smyslu § 2161 odst. 2 občanského zákoníku a spotřebitel se zamítnutím a uvedenými důvody nesouhlasí, je na spotřebiteli, aby prodávajícímu prokázal, že se jedná o závadu, na kterou se vztahuje záruka. V daném případě, že vady reklamovaného zboží jsou způsobeny okolnostmi, za které je plně odpovědný prodejce (tedy nekvalitním, nesprávným provedením výrobku, popřípadě použitím nekvalitních materiálů). Takovým spolehlivým důkazem bude posudek znalce z oboru.

Pokud prodávající zamítl reklamaci s odůvodněním, že vada byla způsobena intenzivním užíváním, je reklamaci možné rozporovat s odůvodněním, že se nejedná o spravedlivě očekávané opotřebení např. ve vztahu k ceně, materiálu bot. Na obvyklé opotřebení věci se záruka nevztahuje podle § 2167 občanského zákoníku.

Prokáže-li posudek znalce nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znalečného). Seznam znalců nalezne spotřebitel na stránkách www.justice.cz nebo na https://www.dtest.cz/soudni-znalci podle oboru a kraje a sám si zvolí dle svého uvážení osobu znalce. Rovněž lze kontaktovat ITC Zlín - Institut pro testování a certifikace (www.itczlin.cz). Ceny znaleckých posudků se mohou lišit, proto spotřebiteli doporučujeme kontaktovat více soudních znalců a poměřit cenové nabídky, za kterých jsou ochotni znalecký posudek vypracovat.

Pokud by ani znalecký posudek ve prospěch spotřebitele prodávajícího nepřesvědčil, bude se muset spotřebitel svého práva domáhat soudní cestou. Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://adr.coi.cz/cs).

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.5.2017 15:46, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.