Společnost


KOREKTA Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14346Nedodání předem zaplaceného zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 17 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.01.2017, před 4 lety

Radim Lůbal

Znění stížnosti

Dne 30.11.2016 jsem si na e-shopu iPOKEMON.CZ
objednal mega plyšáka SNORLAX 55cm. Dodání zboží bylo podmíněno platbou předem na jejich účet. Jako důvod platby předem uváděli, že se zboží bude teprve naskladňovat a z důvodu velké poptávky nepůjde ani do běžného prodeje a bude zasláno pouze zákazníkům, kteří ho předem zaplatí. Termín dodání byl garantován do 23.12.2016.Dne 2.12.2016 mi společnost potvrdila přijetí platby (1000,-Kč) a poslala fakturu č. faktury 11000473.19.12. jsem se dovolal a bylo mi potvrzeno, že zboží přijde do dvou dnů. Bohužel nic nepřišlo. Po několika emailech mi 22.12.2016 odepsali, že je objednávka vyřízena a zboží je na cestě ke mě. Do dneška zboží nedorazilo a společnost nekomunikuje. Napsal jsem i na jejich adresu písemné odstoupení od smlouvy a dal jim poslední lhůtu na vyřízení, která byla 13.1.2017. Firma opět nereaguje.


Produkt

mega plyšák SNORLAX 55cm


Požadované řešení

Požaduji dodat zaplacené zboží podle původní objednávky a nebo vrátit plnou částku na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.1.2017 06:53, před 4 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zaplacené zboží, mohly být naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu podvodu. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin, může podat trestní oznámení a informovat o tom Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s jeho oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.2.2017 13:03, před 3 lety

Na žádost spotřebitele přeřazujeme stížnost na něj. Spotřebitel má nyní možnost stížnost doplnit o své vyjádření.


Radim Lůbal

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.2.2017 08:13, před 3 lety

Dne 6.1.2017 jsem poslal doporučeně dopis společnosti KOREKTA GROUP s.r.o.,
Věc: odstoupení od smlouvy z důvodu nedodání zaplaceného zboží.
Dopis se mi 25.1.2017 vrátil z důvodu jeho nevyzvednutí. Jak sleduji tak stížností na společnost KOREKTA GROUP s.r.o., potažmo na e-shop iPOKÉMON.CZ neustále přibývá. Společnost stále nekomunikuje a ani se nevyjadřuje a tak vše budu asi řešit trestním oznámením na policii ČR. Jak jsem zaznamenal, tak několik podvedených to již udělalo.


Radim Lůbal

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.2.2017 08:13, před 3 lety

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.2.2017 08:47, před 3 lety

Spotřebitel má také možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Společnost je povinna poskytnout České obchodní inspekci součinnost potřebnou k efektivnímu průběhu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Pokud tak neučiní, má Česká obchodní inspekce pravomoc udělit společnosti pokutu až do výše 1 000 000,- Kč.

Stížnost nyní přeřazujeme na společnost, která má možnost na vývoj případu reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 10:06, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.