Společnost


Salbio data tech. s.r.o.

Počet nahlášených stížností:15
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14365Zaslání cizího mobilního telefonu z reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 16 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
17.01.2017, před 6 lety

Petr Macošek

Znění stížnosti

Dobrý den, VŠICHNI KUPUJÍCÍ ZPOZORNĚTE!!!!!

chtěl bych se podělit o svůj HROZNÝ zážitek s firmou Mobil se zárukou (Salbio data tech).

U firmy jsem zakoupil mobilní telefon Huawei Ascend P6. Telefon jsem celkem 3x reklamoval se stejnou závadou. První dvě reklamace proběhly úspěšně (telefon byl opraven- to že byl vrácen v horším stavu ani nebudu uvádět) ale po pár dnech používání telefon vykazoval opět stejné závady. Třetí reklamace proběhla tak, že jsem mobilní telefon zaslal na reklamaci. Z třetí reklamace se mi však vrátil úplně cizí telefon (stejný typ). Jiný fyzický stav, jiné IMEI!!! V telefonu byly navíc cizí SMS. Firmu jsem proto kontaktoval a chtěl to s ní vyřešit. Bohužel firma odmítla připustit, že by zaslala jiné zařízení. Ani po dlouhém tahání s firmou, řešení problému s ČOI a ČT ničemu nepomohlo. Celou věc jsem nucen předat právní kanceláři a vymáhat vrácení mého původního mobilního telefonu nebo celé částky zpět.

TUTO FIRMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDOPORUČUJI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CELÝ POPIS MÉHO PŘÍPADU MŮŽETE SLEDOVAT v pondělí 23. 1. v 17:40 na ČT1, reportáž bude poté k dispozici také v archivu ČT1 na stránkách České televize.

V případě že bude chtít někdo bližší informace, tak mi můžete volat či psát.

tel. +420 605 386 736
email: macosek.petr@gmail.com


Produkt

mobilní telefon Huawei Ascend P6


Požadované řešení

Celý případ by se vyřešil vrácením mého původního telefonu nebo vrácením celé částky vč. nákladů spojených na uplatnění reklamce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.1.2017 05:31, před 6 lety

Prodávající je povinen po vyřízení reklamace spotřebiteli reklamovanou věc vydat, neboť se jedná o majetek spotřebitele. Pokud tak neučiní, může se spotřebitel domáhat vydání věci soudní cestou a zároveň může po prodávajícím žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s tím, že nebylo možné věc po dobu, kdy byla neoprávněně zadržovaná prodávajícím, využívat.

Doporučujeme proto prodávajícího prokazatelně vyzvat k vydání zboží se stanovením dodatečné lhůty a nedojde-li v této době k vrácení věci spotřebitele, uplatnit žádost o náhradu škody na převzaté věci.

Nereaguje-li prodávající na emailovou korespondenci ani nezvedá telefon, je vhodné zvolit komunikaci písemnou prokazatelnou formou (doručeně, nejlépe s dodejkou), a to na aktuální adresu uvedenou ve veřejném rejstříku. Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k vydání věci, popř. předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Pro nekalé praktiky ohledně vyřizování práv z vadného plnění, tj. reklamace, lze podat podnět rovněž České obchodní inspekci pro porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající se dopustil trestného činu poškozování spotřebitele nebo přestupku, je vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2017 10:09, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.