Společnost


Rabator s.r.o.

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#14391Nedodané zboží, žádná reakce na reklamaci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 22 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
17.01.2017, před 5 lety

Stanislav Bastl

Znění stížnosti

objednávka č. 9902008149
ID 16458 - 256GB USB flash disk OTG, celková cena 936,-Kč
uhrazeno převodem 5.10.2015
urgence 13.11.2015, 2.12.2015,13.12.2015, 2.1.2016, 12.1.2016, 28.1.2016
Po odstoupení od smlouvy nebyla doposud částka ve výši 936,-Kč poukázána.
Žádáme o její neprodlené zaslání na č.b.ú. 1140665017/3030


Produkt

ID 16458 - dodávka 2 ks 256GB USB flash disk OTG, celková cena 936,-Kč


Požadované řešení

urgence 13.11.2015, 2.12.2015,13.12.2015, 2.1.2016, 12.1.2016, 28.1.2016
Po odstoupení od smlouvy nebyla doposud částka ve výši 936,-Kč poukázána.
Žádáme o její neprodlené zaslání na č.b.ú. 1140665017/3030


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2017 10:10, před 5 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, upozorní jej spotřebitel, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na elektronickou komunikaci, je vhodné zaslat výzvu k plnění a případně i odstoupení od smlouvy písemně, nejlépe doporučeně s dodejkou (doporučujeme ponechat si kopii výzvy a odstoupení), a to z důvodu prokazatelnosti v případě soudního sporu.

Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce, je tedy možné obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud podnikatel jednal s úmyslem nedodat zboží, může se jednat i o trestný čin podvodu, případně přestupek proti majetku. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající se dopustil trestného činu nebo přestupku, je vhodné podat trestní oznámení a informovat Policii ČR, jejímž úkolem je podaná trestní oznámení vyhodnotit, shromáždit důkazy a stanovit další postup. Je také na místě úřady požádat, aby informovaly oznamovatele, jak bylo s oznámením naloženo.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.5.2017 18:29, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.