Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:53
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#14446Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

16 hodin 23 minut

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2017, před 2 lety

Filip Doza

Znění stížnosti

Při nastupování do svého mot. vozidla jsem sundával bundu a z kapsy bundy, která byla na suchý zip, ale ne již plně funkční, mě telefon vypadl na betonovou podlahu garáže a došlo k rozbití displeje. Reklamace nebyla uznána z důvodů, že kapsa nebyla zajištěna proti vypadnutí mobilu. Poukázal jsem, že v rámcové smlouvě TMHW 1/2013, čl. 2 není nikde uvedeno, že telefon musím nosit v kapse, zajištěné proti vypadnutí telefonu. Dále mě bylo sděleno, že můj telefon byl zničen neočekávaným mechanickým působením zevních sil!!! atd.
Varuji všechny potencionální zájemce proto pojištění u výše uvedené společnosti. Slovo zloději je mírné vyjádření jejich přístupu k řešení reklamací. BNP.... již nikdy více.


Produkt

mobilní telefon Samsung GALAXY A3 (A300FU) – Černý


Požadované řešení

Ze strany BNP... přes mé neustálé písemné dotazy jsem nedostal odpověď na to kde v rámcové smlouvě se hovoří o zajištěné kapes, co to je mechanické poškození, atd. Nikdy jsem na mé dotazy nedostal vysvětlení. Telefon jsem poškodil úmyslně, resp. mým přičiněním. Tečka.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2017 09:48, před 2 lety

Podnikatel musí spotřebitele před uzavřením smlouvy informovat o nabízené službě (pojištění) a o jejích hlavních vlastnostech. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak nesrozumitelně, může to mít za následek, že se smlouva vyloží ve prospěch spotřebitele.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v pojistných podmínkách. V těchto podmínkách bývají zpravidla vymezeny výluky z pojištění, tedy případy, na které se pojištění nevztahuje. Bude tedy záležet, jaké výluky z pojištění byly mezi stranami sjednány. Spotřebitelem zakoupené pojištění zajišťuje rámcová pojistná smlouva mezi pojistníkem (prodejcem telefonu) a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. (pojistitel). Článek 10 Výluky z pojištění stanoví, že v případě pojištění nahodilého poškození věci - pojistitel není povinen nahradit/uhradit náklady: 10.1.5 za poškození způsobené úmyslně pojištěným nebo v důsledku přičinění pojištěného.

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.