Společnost


Travel Planet s.r.o.

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14448Neuznaná reklamace zájezdu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 4 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
19.01.2017, před 4 lety

Pavel Jančok

Znění stížnosti

Dovolená zakoupena přes portál Invia, v jejich prospektech a hodnoceních vcelku vše vypadalo obstojně. Realita taková, že fotogtafie v nabídce jsou staré dle stavebních změn lokality i desetiletí!
Realita... smlouva od myplanet alias Trevel Planet, ve smlouvě je uveden pokoj Promo, v prospektech ani nabídce nic takového není a na můj dotaz o co se jedná "pokoj nemusí být umístěn v perfektní pozici, toho se nebojte" odpověď pracovníka Invie. Realita ve skutečnosti: ubytování ve zcela jiném hotelu smlouva na fereniki hotel, ubytování v hotelu metropol, pokoj (temná díra) v suterénu, bez možnosti si vyvětrat, koupelna bez okna s nefunkčním odtahovým ventilátorem, plíseň a zápach. Pokoj propojen zamčenými netěsnícími dveřmi ze sousedním pokojem, ze kterého neustále šel kouř a zápach k nám do pokoje o hluku nemluvě. Reakce CK "vše v pořádku, takový pokoj jste si objednali". Služby CK prakticky nulové, jakékoliv řešení situace na místě nešlo, delegátka měla zájem pouze prodat poznávací výlety druhý den po ubytování, do té doby a od té doby ji nikdo neviděl. Řešit problémy s ubytováním nehodlala se slovy "je to tu přeplněné nic lepšího není". Ubytování po transferu si klient řešil sám na recepci komunikující pouze Řecky a Rusky, ubytování se po "ruční" komunikaci zadařilo až v podvečerních hodinách (příjezd po 10 dopoledne), pokoj nebyl ani v tu chvíli uklizen. Vyjádření CK "povinností delegáta je pouze zajistit transfery z a na letiště a o časech transferu informovat klienty". Bohužel ani tu informaci delegátka nedodala a musel jsem si ji "vyvolat" telefonem na vlastní náklady.
Strava all inclusive probíhala ve vývařovně, která odpovídala stavu v jakém byly po revoluci staré firemní jídelny zde v ČR. Stoly staré, rozhrkané umakartovky, špinavé až hamba. Židle na nich si člověk připadal jak na moři jak sotva držely pokupě. Veškeré nádobí špinavé až se zvedal žaludek. Manželka po dvou dnech dostala žaludeční koliku, takže další all inclusive bylo suché počivo a voda z marketu. Žádná hotelová restaurace. Vyjádření CK: nedostatky jste měli řešit na místě! S kým jsme je měli řešit, když hotel komunikoval pouze řecky a delegátku klienti nezajímali? Na klientské lince, jediný kontakt na CK, mi jejich operátorka sdělila, "nejsem oprávněná řešit stížnosti klientů". Zřejmě linka jen na lovení zákazníků. Jiný kontakt mi nebyla schopna nebo nechtěla dát.
Reklamace zamítnuta jako neoprávněná, vše bylo ze strany CK v pořádku, my si vlastně objednali dovolenou ve sklepě, bez asistence ze strany CK, a stravování na úrovni středověku ve špíně. Za ty peníze neber to...
Fotografie stavu pokoje, stavu čistoty stravování i původní nabídku od Invie mám k dispozici. Ze strany CK žádný zájem o důkazy, buď tristní stav znají, nebo je jim to jedno a reklamace neuznávají globálně.


Produkt

Dovolená hotel Fereniki Holiday resort a Spa , Kréta, 30.7 - 6.8.2016


Požadované řešení

Adekvátní finanční odškodnění za pokaženou dovolenou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2017 09:37, před 4 lety

Spotřebitel musí reklamovat zjištěné vady zájezdu u společnosti, se kterou uzavřel smlouvu o zájezdu. Reklamovat vady zájezdu je nezbytné u cestovní kanceláře prokazatelnou písemnou formou. Cestovní kancelář musí reklamaci vyřídit nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění a vyrozumět svým aktivním jednáním spotřebitele o způsobu vyřízení. Pokud by reklamaci zamítla, je povinna toto své zamítavé stanovisko písemně náležitě odůvodnit a předat písemné potvrzení spotřebiteli, aby bylo přezkoumatelné. Přijímání a vyřizování reklamací v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele dozoruje Česká obchodní inspekce, které může spotřebitel dát podnět k zahájení kontroly u cestovní kanceláře.

Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Sleva se poskytuje v penězích. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala. Existenci závad je nutné doložit (výpovědi svědků, protokoly z místa, a podobně).

Pokud však cestovní kancelář bude trvat na svém zamítavém stanovisku k uplatněné reklamaci zájezdu, bude nutné domáhat se poskytnutí přiměřené slevy z ceny služeb, soudní občanskoprávní cestou.

Cestovní kancelář nesmí klamat zákazníka. Stížnost na porušení zákazu použití klamavé obchodní praktiky může spotřebitel podat na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI.

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.6.2017 22:03, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.