Společnost


CELMAR MEDIA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:19
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 6 stížnostech.

#14577Nefungující výrobek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 17 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.01.2017, před 4 lety

Zdena Lajfrová

Znění stížnosti

Před Vánoci asi dva měsíce před Vánoci jsme objednali pro babičku a tetu depilační strojek Wizzit Titanium,jak si můžete dovolit prodávat takovou nefungující věc.Aještě jeden zdarma šunt k tomu a manikůru která je i jako dárek zadarmo drahá?Babička i teta byly z výrobku velice zklamané,výrobek nevytrhne ani chloupek na ruce mojí malé dcerky a to má chloupky jemné.Cítíme se dost podvedeni a cena závratná!Za nefungující věc.Bohužel výrobek postopupíme dál až na obchodní inspekci,protože vaše firma je nedohledatelná na internetu.


Produkt

Wizzit Titanium depilační strojek+JEDEN KUS ZDARMA!


Požadované řešení

POŽADUJI VRÁCENÍ PENĚZ.VÝROBEK JE VADNÝ!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2017 05:09, před 4 lety

Nemá-li věc vlastnosti, které byly sjednány nebo které se dají od věci očekávat, je věc vadná. Má-li věc vady, může spotřebitel dle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku požadovat po prodávajícím opravu věci nebo dodání nové věci. Žádat dodání nové věci je ale možné pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné (lze-li tedy vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady). Není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků. Místo výše uvedených způsobů nápravy může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu podle § 2169 odst. 3 občanského zákoníku.

Vadnou věc je tedy vhodné reklamovat. Spotřebitel může uplatnit reklamaci v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě jeho podnikání. Prodávající je také povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil. Nepřijme-li prodávající zboží k reklamaci, dopouští se správního deliktu, za který mu může být udělena pokuta až do výše 3 000 000,- Kč. Dozor nad dodržováním povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil povinnost uloženou mu zákonem, je vhodné obrátit se na tento úřad. Podat podnět je možné prostřednictvím následujícího webového odkazu www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Pokud se vada projeví v prvních šesti měsících od převzetí zboží, znamená to, že v případě soudního sporu by musel prodávající prokázat, že zboží vadné nebylo. Jedná se tedy o otočení důkazního břemene (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku).

Pokud prodávající reklamaci zamítá, má povinnost zamítnutí reklamace řádně odůvodnit. Odůvodnění zamítnutí reklamace by se mělo vztahovat k prokázání skutečnosti, že věc nebyla vadná při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky, uvedené v předchozím odstavci, nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, je nutné zamítnutí přesvědčivě zdůvodnit (nejlépe odborným posudkem). Není-li zamítnutí reklamace řádně zdůvodněno a uplynula-li 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, neboť jeho reklamace nebyla vyřízena včas (dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/nejcastejsi-problemy/zamitl-vam-prodejce-reklamaci-zbozi-prevzateho-pred-mene-nez-6-mesici/25.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.5.2017 22:02, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.