Společnost


Zdeněk Vítek

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#14582Nevrácení poštovného uznané reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.01.2017, před 4 lety

Tomáš Novák

Znění stížnosti

Reklamoval jsem kosmetický kufřík zakoupený u tohoto prodejce dne 4.11.2016. Reklamace byla uznána a byla mi nabídnuta možnost vrácení peněz. Požadoval jsem tedy vrácení peněz: 950 Kč za kosmetický kufřík, poštovné+dobírka 130 Kč a náklady za zaslání kufříku k reklamaci 144 Kč. Prodejce mi odmítá proplatit částku 130 Kč za poštovné+dobírku související s objednávkou.


Produkt

KK58 Stylový rozkládací kosmetický kufřík duhový růžový


Požadované řešení

Žádám proplacení i poštovného souvisejícího s objednávkou zboží ve výši 130 Kč.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.1.2017 10:18, před 4 lety

Ve vztahu k poštovnému při uplatnění reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladu podle § 1924 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Co se týče prvního poštovného (za zaslání při koupi zboží) lze posoudit situaci tak, že se jedná o škodu, kterou prodávající způsobil kupujícímu porušením své zákonné povinnosti (dodal vadné zboží). Vada se projevila po dvou měsících, což je poměrně krátká doba, ať už se jedná o jakýkoliv výrobek. Uznáním reklamace prodávající své pochybení uznal, proto kupující má nárok na náhradu škody podle § 2910 občanského zákoníku. Vzniklá škoda pak bude odpovídat právě prvnímu poštovnému.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
27.1.2017 14:11, před 4 lety

REAKCE:

Na vrácení ceny za zboží a dopravu vám ze zákona náleží nárok pokud vracíte zboží jako spotřebitel v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Tzn. hodnota zakoupeného zboží + za dopravu.
Zboží prodejci vracíte na vlastní (vaše) náklady.

VÁŠ PŘÍPAD JE:

Reklamované zboží v záruční lhůtě vracíte na náklady prodejce a nárokovat si můžete zpět peníze za poškozené a uznané zboží v reklamačním řízení.

Byla vám vrácena částka za zakoupené zboží, které jsme vám v reklamaci uznali (pouze v rámci dobrých vztahů) + vám byla vrácena částka za dopravu, kterou jste hradil při zasílání reklamace do naší společnosti.

Na žádnou další náhradu vám nárok nevzniká.


Tomáš Novák

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.1.2017 17:40, před 4 lety

Samozřejmě s argumentací prodejce nesouhlasím. Proč mám "zůstat sedět" na 130 Kč za dopravu a dobírku, které jsem zaplatil, kvůli tomu, že mi prodejce dodal vadné zboží?

Reklamované zboží bylo vadné. Když ani ne po 2 měsících používání (manželka dostala kufřík k Vánocům) odpadne roh kufru, tak asi není něco v pořádku. Takže nechápu argument, že reklamace byla uznána v rámci dobrých vztahů.

Dále jsem dnes odpoledne dostal od pana Vítka email, ve kterém mi oznamuje, že záležitost předává právníkovi, protože o něm tímto šířím pomluvu a poškozuji ho. Tento email přikládám v příloze.

Kdybych se touto cestou opravdu dopouštěl pomluvy, tak by tato platforma nemohla existovat. Nehledě na to, že ve znění stížnosti uvádím pouze fakta.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.1.2017 15:05, před 4 lety

Byla-li reklamace uznána jako oprávněná a jako způsob vyřízení reklamace bylo uznáno odstoupení od smlouvy, ruší se kupní smlouva od počátku. V takovém případě si strany vrátí poskytnutá plnění. Plnil-li prodávající zčásti, může spotřebitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To však ale neplatí, pokud pro spotřebitele nemá částečné plnění význam. Pokud tedy prodávající plnil vadně a jako náprava tohoto vadného plnění bylo zvoleno odstoupení od smlouvy, náleží spotřebiteli opravdu také peněžní prostředky, které vynaložil za dopravu zboží.

Pokud by doprava zboží nebyla součástí kupní smlouvy, mohl by spotřebitel žádat po prodávajícím náhradu škody rovnající se nákladům, které musel vynaložit za poštovné, neboť prodávající, který neplnil řádně, porušil svou smluvní povinnost. Poruší-li smluvní strana svou povinnost ze smlouvy, má dle § 2913 odst. 1 občanského zákoníku povinnost nahradit druhé straně škodu z porušení smluvní povinnosti vzniklou.

Stížnost nyní přeřazujeme na prodávajícího, který má možnost na vývoj případu reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
30.1.2017 15:24, před 4 lety

Vážení, celá situace je pouze o tom, že jsme pánovi vyšli vstříc. Reklamace mechanicky poškozeného kufru, kdy poškozený kufr měl uražený kovový roh z důsledku pádu nebo přetížení kufru neměla být uznána. V rámci dobrých vztahů se zákazníkům snažíme vyjít vstříc, i když by reklamace v takovém případě neměla být uznána.
Přesto jsme zákazníkovi vyhověli, vrátili za poškozený (zákazníkem poškozený) kufr celou částku za zboží + náklady za dopravu, což jsou náklady spojené s reklamací.

Když zákazník obdrží zboží v bezvadném stavu, mechanicky jej poškodí a když mu reklamaci neuznáme, vše je v pořádku a na nic zákazníkovi nárok nevzniká.

Pokud zákazníkovi vyjdeme vstříc a nabídneme vrácení peněz, tím jsme porušili zákon, protože jsme tím přiznali vadu výrobku a musíme zákazníkovi uhradit vzniklou škodu.

Můžeme mi prosím JEDNOZNAČNĚ ze zákona ukázat větu, kde je uvedeno, že zákazníkovi náleží i úhrada prvotní dopravy, když si před několika měsíci zboží kupoval?

Odstoupením od smlouvy jak Dtest uvádí, vzniká zákazníkovi nárok na úhradu prvotní dopravy + cena za zboží. V takovém případě, ale zákazník vrací (zasílá zpět) zboží stejně jako při odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě na vlatní náklady. Nebo se pleteme?

Nebo pánovi kufr způsobil škodu, kdy mu vzniká nárok na náhradu škody?

Děkuji


Tomáš Novák

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.1.2017 18:42, před 4 lety

Jak jsem již napsal, manželka dostala kufřík k Vánocům. Dne 16.1. jsem prodejci posílal email s informací ohledně reklamace. Tedy po necelých 4 týdnech používání.
V příloze přikládám fotku, kterou jsem posílal společně s oznámením reklamace prodejci. Kufřík nebyl nikde potlučený, poškrábaný a ani nebylo nikde nic uražené. Nebyl nikde mechanicky poškozený a ani nikde neupadl. Neobsahoval žádné známky poukazující na mechanické poškození. Na stránkách produktu nikde neuvádíte maximální přípustnou hmotnost obsahu kufříku. Ke kufříku nebyl ani dodán žádný "datový list", ve kterém by byl tento údaj uveden. Manželka v něm rozhodně žádné cihly nenosila. A kosmetická výbava, která se vzhledem k velikosti kufříku do něj vejde, také žádné přetížení způsobit nemohla. Po necelém měsíci používání se uvolnil roh, který vyjel z konstrukce a roztrhnul vnitřní stélku (špatný lepený spoj?). Jednalo se tedy o řádnou reklamaci, ne o kulantní jednání ze strany prodejce.

Chtěl bych dTest požádat o vyjádření ohledně záležitosti se zapojením právníka ze strany pana Vítka kvůli údajné pomluvě a poškozování z důvodu zveřejnění této záležitosti na Vašich stránkách. Opravdu se zákazník, který se prostřednictvím Vašich stránek domáhá nápravy, dopouští pomluvy a poškozování prodejce?

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.1.2017 05:45, před 4 lety

Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu (u smluv uzavřených distančním způsobem a mimo obchodní prostory podnikatele), náhrada nákladů za vrácení zboží mu nenáleží (§ 1832 odst. 3 občanského zákoníku), upozornil-li jej podnikatel o povinnosti nést náklady spojené s vrácením zboží před uzavřením smlouvy (§ 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku).

Avšak při oprávněném uplatnění reklamace (práv z vadného plnění) náleží spotřebiteli také náhrada nákladů, které musel v souvislosti s reklamací vynaložit v souladu s § 1924 občanského zákoníku. Spotřebitel má tedy právo i na proplacení poštovného za vrácení zboží zpět podnikateli.

Byla-li reklamace uznána jako oprávněná a jako způsob řešení reklamace bylo uznáno odstoupení od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, ruší se smlouva od počátku (§ 2004 odst. 1 občanského zákoníku). Plnil-li prodávající zčásti, může spotřebitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. To však ale neplatí, pokud pro spotřebitele nemá částečné plnění význam (§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku).

Pokud by však přeprava nebyla zahrnuta v kupní smlouvě, mohl by se spotřebitel dožadovat vrácení peněžních prostředků za přepravu zboží přes institut náhrady škody. Domáhat se může škody, jenž mu vznikla v souvislosti s tím, že prodávající nesplnil svou smluvní povinnost řádně (zboží bylo vadné). Spotřebitel by v takovém případě musel prokázat, že došlo k porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího (stačí prokázat, že bylo vadně plněno - např. prostřednictvím reklamačního protokolu), a že tímto porušením mu vznikla škoda (škodu za zbytečnou přepravu zboží je možné prokázat např. pomoci potvrzení objednávky ze strany prodávajícího).

Spotřebitel by se dopustil trestného činu pomluvy (§ 184 odst. 1,2 trestního zákoníku), pokud by úmyslně uvedl nepravdivé údaje, které by byly způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost podnikatele u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Pokud by spotřebitel uvedl nepravdivé údaje o podnikateli a tímto jednáním by neoprávněně zasáhl do osobnosti podnikatele, může se podnikatel domáhat toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byly odstraněny jeho následky (§ 82 odst. 1 občanského zákoníku). Podnikatel by v takovém případě mohl žádat po spotřebiteli i přiměřené zadostiučinění (§ 2956 občanského zákoníku).

Reakce společnosti

Publikováno
31.1.2017 08:15, před 4 lety

Dobrý den,

jsme přesvědčeni, že znění zákona si vykládáme správně.

Přesto jsme se rozhodli uhradit i prvotní dopravu a náš čas a energii věnovat našim férovým zákazníkům.

Platba za domáhané poštovné byla uhrazena dne 30.1.2017

Tímto považujeme věc za vyřízenou.


Tomáš Novák

Uzavření stížnosti

Publikováno
31.1.2017 09:02, před 4 lety

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

stejně jako já jsem přesvědčen, že pravda je na mé straně. Myslím, že dTest zde uvedl dostatek argumentů pro potvrzení toho, že můj nárok je oprávněný.

Je nešvarem dnešní doby, že člověk, který se domáhá svých oprávněných nároků je označován za neférového ...